14534 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieWerkwoorden | gebiedende wijs


El imperativo

 

in bevestigende zinnen

 

  -ar  -er  -ir 
  mirar  cerrar  comer   volver  subir  dormir
mira cierra come vuelve sube duerme
vosotros mirad cerrad comed volved   subid dormid
             
  -ar  -er   -ir 
  mirar  cerrar  comer  volver  subir  dormir
usted mire cierre coma vuelva suba duerma
ustedes miren cierren coman vuelvan suban duerman

 

N.B.

Als een werkwoord een onregelmatige eerste persoon enkelvoud heeft, vindt men dezelfde onregelmatigheid vaak terug in de gebiedende wijs, bijv.:

 • ¡Diga!
  (Zeg!)

Als een persoonlijk voornaamwoord wordt gebruikt bij een bevestigende gebiedende wijs, wordt dit achter de vorm geplaatst en eraan vast geschreven, bijv.:

 • ¡Míralo!
  (Kijk ernaar!)

Dit geldt ook als er meer persoonlijke voornaamwoorden worden gebruikt, bijv.:

 • ¡Dígamelo!
  (Vertel het me!)

Bij wederkerende werkwoorden verliezen de 1e en 2e persoon meervoud van de imperativo de letters -s en -d van de uitgang:

 • ¡Sentémonos! 
  (Laten we gaan zitten!)
 • ¡Levantaos!
  (Staan jullie op!)

Uitzondering:

¡Idos! 

(Gaan jullie weg!)

 

Enkele veelgebruikte werkwoorden hebben een onregelmatige vorm in het enkelvoud.

 

  decir  hacer  oír  poner  salir  tener  ir  venir
di  haz  oye  pon  sal  ten  ve   ven
vosotros decid  haced  oíd  poned  salid  tened  id   venid

 

 

in ontkennende zinnen

 

  -ar 
  mirar cerrar
no mires no cierres
usted no mire no cierre
vosotros no miréis   no cerréis
ustedes no miren no cierren
     
   -er 
   comer  volver
 no comas  no vuelvas
usted  no coma  no vuelva
vosotros  no comáis  no volváis
ustedes  no coman  no vuelvan
     
   -ir 
   subir  dormir
 no subas  no duermas
usted  no suba  no duerma
vosotros  no subáis  no durmáis
ustedes  no suban  no duerman

 

N.B.  

Als een persoonlijk of wederkerend voornaamwoord wordt gebruikt bij een ontkennende gebiedende wijs, wordt dit vóór de vorm geplaatst (ook als er meerdere persoonlijke voornaamwoorden zijn), bijv.:

 • ¡No me lo digan!
  (Vertel het me niet!)
 • ¡No te sientes aquí!
  (Ga hier niet zitten!)
 • ¡No se preocupe!
  (Maak je geen zorgen!)

De imperatieven in beleefdheidszinnen zijn vaak onregelmatig:

 

¡Oiga!  (oír)

 Hallo! (gezegd door degene die opbelt)

¡Dígame!  (decir)

 Hallo! (gezegd door degene die opgebeld wordt.)

¡Diga!  (decir)  Zegt u het maar! Wat kan ik voor u doen?
¡Tenga!  (tener  Alstublieft!
Haga el favor...  (hacer)  Doet u mij het plezier ...
¡Tráigame una caña!  (traer)  Brengt u mij een tappilsje.
¡Vaya todo recto!  (ir)  Gaat u rechtdoor!
¡Venga!  (venir)  Komt u!
¡Salga de aquí!  (salir)  Ga hier weg!
¡Póngame medio kilo!  (poner)  Doet u mij een halve kilo.
¡Deme dos tintos!  (dar)  Geeft u mij twee rode wijn.

 

N.B.

Vaak wordt de gebiedende wijs meervoud (jullie,u) vervangen door de infinitief van het werkwoord. Dit is met name bij instructies en verbodsbepalingen. Bijv.

 • ¡No fumar!
  (Niet roken!)
 • ¡Ver la página siguiente!
  (Zie de volgende bladzijde!)

 

Ook in de spreektaal wordt de infinitief veelvuldig gebruikt als gebiedende wijs, al dan niet voorafgegaan door a:

 • ¡A trabajar, chicos!
  (Aan het werk, jongens!)
 • ¡A callar, por favor!
  (Stilte, a.u.b.!)

Er bestaat ook een soort onpersoonlijke gebiedende wijs, die wordt gebruikt in officiële formules. Deze imperativo wordt gevormd door de subjuntivo + se.:

 • Utilícese en caso de emergencia.
  (Gelieve te gebruiken in geval van nood.)
 • Léase este prospecto antes de aplicar.
  (Gelieve deze bijsluiter te lezen voor gebruik.)

 

 

 

 
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans