10629 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieStructuurwoorden


Veelvoorkomende structuurwoorden

 

a condición de que       op voorwaarde dat
a fin de que zodat
a lo mejor misschien
a menos que tenzij
a pesar de ondanks
al contrario daarentegen
al final tenslotte
además bovendien
al final, finalmente uiteindelijk
apenas nauwelijks; hoogstens nog
así que zodat
aun así desalniettemin, ondanks alles
aun cuando zelfs wanneer
aunque hoewel, ook al
cuando wanneer, als
como  (aan begin zin) aangezien, omdat; zoals
como consecuencia de ten gevolge van
con el fin de met het doel om
de todos modos in ieder geval
desde que sinds
después de nadat
durante gedurende
en breve in het kort 
en cambio daarentegen
en conclusión concluderend
en/por consecuencia dientengevolge
en cuanto zodra
en general over het algemeen
en resumen samenvattend
en último lugar op de laatste plaats
en una palabra in één woord
entonces dan, dus
entre otros onder andere
es decir dat wil zeggen
es que het is zo dat
excepto behave, uitgezonderd
hasta que totdat
mientras terwijl
ni ... ni ... noch ... noch ...
no obstante echter
o of
o sea oftewel
para que opdat, zodat
pero maar
por ejemplo bijvoorbeeld
por eso daarom
por lo tanto daarom, bijgevolg, derhalve
por otra parte aan de andere kant
por una parte aan de ene kant
porque omdat
salvo behalve
según volgens
si als
si no anders
sino maar wel
sin embargo toch
solo slechts, alleen maar
también ook
tampoco evenmin
tan pronto como  zodra
todavía nog
todavía no nog niet
total que kortom
y en
ya al, reeds
ya no niet meer
ya que want, aangezien

 

NB

Om klinkerbotsing te voorkomen

- verandert het woordje y in e vóór woorden die beginnen met i of hi.

- verandert het woordje o in u vóór woorden die beginnen met o of ho.

 

 

 Pero of sino?

Maar vertaal je met pero en soms met sino.

Beide voegwoorden worden gebruikt voor een tegenstelling. De spreker gebruikt pero om een tegenstelling toe te voegen. Beide zinnen of zinsdelen zijn dan geldig.

De spreker gebruikt sino om aan te geven dat alleen het deel dat op sino volgt geldig is.

Sino komt alleen voor in combinatie met no.

 • El papel no es blanco, sino gris.
  (Het papier is niet wit, maar grijs).
 • No tengo sed, pero sí quiero tomar algo.
  (Ik heb geen dorst, maar ik wil wel wat drinken.)

NB  Men kan het ook zo uitdrukken:

Kan men aan de voorafaande ontkennende zin het woord 'weliswaar' toevoegen, dan wordt maar vertaald met pero.

 • Kim no sabe bien el español, pero se defiende.
  (Kim kan niet goed Spaans, maar hij kan zich redden.)

Een typische combinatie is: no solo ... sino también (niet alleen ... maar ook).

 • En este museo no solo hay cuadros, sino también fotos.
  (In dit museum hangen niet alleen schilderijen, maar ook foto's.)

Als na sino een andere persoonsvorm komt, wordt het sino que.

 • Ese chico no habla sino que grita.
  (Die jongen praat niet, maar hij schreeuwt.)

 

Speciale structuurwoorden

 

 

Anti

 

Het prefix anti schrijf je samen met het zelfstandig naamwoord, maar afzonderlijk en met een koppelteken vóór een afkorting of vóór een woord dat begint met een hoofdletter.

Opgelet: wanneer het zelfstandig naamwoord begint met -r- wordt het -rr- in de nieuwe samenstelling.

 • antigripe, anti
 • anti-OTAN, anti-PP
 • anti-Trump, anti-Putin
 • antirracista, antirruido

 

Ex

 

Het prefix ex schrijf je samen met het zelfstandig naamwoord, maar afzonderlijk vóór meerdere begrippen die een gezamenlijke betekenis hebben.

 • exmarido, examante
 • ex primer ministro, ex número uno

 

 

Re, requete  (ontzettend,  zeer veel)

 

Het prefix re gebruik je in spreektaal om een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord extra te versterken, en re kan op zijn beurt nog versterkt worden als requete.

 • rebién, resucio
 • requetefamoso, requetepronto

 

 

Súper

 

Het prefix súper schrijf je in samenstellingen zonder accent en samen met het zelfstandig naamwoord.

 

 • superhombre, superestrellaBeter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans