14196 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieWerkwoorden | lijdende vorm


Lijdende vorm (voz pasiva)

 

De voz pasiva wordt gevormd door ser + participio (= voltooid deelwoord). Het participio komt in geslacht en getal overeen met het onderwerp. De handelende persoon wordt voorafgegaan door het voorzetsel por.

 

 • Los museos de Madrid son visitados por muchos turistas.
  (De musea van Madrid worden door veel toeristen bezocht.)
 • El mensaje ha sido escrito por la secretaria.
  (Het bericht is geschreven door de secretaresse.)
 • Los errores serán corregidos por los alumnos.
  (De fouten zullen door de leerlingen worden verbeterd.)
 • Los españoles serán llamados a las urnas.
  (De Spanjaarden zullen opgeroepen worden naar de stembussen te gaan.)

In plaats van deze constructie wordt in het Spaans vaak een constructie met se gebruikt, zonder vermelding van de handelende persoon.

Het werkwoord staat dan in de 3e persoon enkelvoud of meervoud.

 

1. Het werkwoord staat in het enkelvoud wanneer het bijbehorend zelfstandig naamwoord enkelvoud is; wanneer het zelfstandig naamwoord betrekking heeft op een of meer bepaalde personen (let op: + lijdendvoorwerpsvorm -a), óf wanneer er geen zelfstandig naamwoord bij staat.

 • En Argentina se habla español.
 • (In Argentinië wordt Spaans gesproken.)
 • Se llama a los niños.
  (De kinderen worden geroepen.)
 • En España se cena tarde. 
  (In Spanje wordt pas laat gegeten.)

 

2. Het werkwoord staat in het meervoud wanneer het bijbehorend zelfstandig naamwoord meervoud - maar geen bepaalde persoon - is.

 • En Cataluña se hablan dos lenguas: el catalán y el español.
  (In Cataluña worden twee talen gesproken: Catalaans en Spaans.)
 • Se buscan camareros.
  (Er worden obers gezocht.)Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans