11682 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieSpelling


Spelling

 

Klinkers

De letters i en u zijn zwakke klinkers. Ze verliezen naast de a, e of o hun oorspronkelijke klank en vormen samen met die letters één lettergreep: aceite (olie), bueno (goed). Soms behouden ze hun eigen klank. In dat geval krijgen ze een accent: día (dag). continúa (ga verder).

Als de u en i samen een lettergreep vormen, krijgt de laatste letter iets meer nadruk. 

(Let op: het gaat niet om de klemtoon van het woord.)

cuidado (voorzichtig) ~ De  i is iets sterker dan de u.

ciudad (stad) - De u is iets sterker dan de i.

 

 

Klinkers worden niet dubbel gespeld, behalve in leenwoorden. Dus geen aa, oo, ee, uu. Als klinkers wel eens dubbel voorkomen, zijn het twee afzonderlijke lettergrepen: leer (=lezen) wordt uitgesproken als [le-er].

Leenwoorden met een dubbele klinker: neerlandés (Nederlands, Nederlander)

 

 

 

Medeklinkers

In het Spaans kunnen alleen de medeklinkers  c, l, r  als dubbele medeklinkers voorkomen. In dat geval hebben deze letters ook een andere uitspraak: lección (les), calle (straat), guitarra (gitaar). De n kan dubbel voorkomen in woorden als innovar (vernieuwen), waarbij in- als een voorvoegsel fungeert.

 

De letter h wordt wel geschreven , maar niet uitgesproken, bijvoorbeeld hola, hambre.

 

De letter k komt weinig voor in het Spaans. Woorden met een k zijn meestal  leenwoorden, bijvoorbeeld kilo, kimono, kayak.

 

De ñ is in het Spaans een aparte letter. Ook de ch en ll zijn traditioneel elk één letter in het Spaanse alfabet, maar worden tegenwoordig ook wel als twee letters gebruikt.


Anders dan in het Nederlands komt in het Spaans de combinatie th weinig of niet voor in (van oorsprong Griekse) woorden zoals discoteca , biblioteca , autóctono, terapia.

 

De medeklinker y wordt uigesproken als de Nederlandse j van Jan; bijvoorbeeld playa (strand), mayo (mei), mayonesa (mayonaise).

De losse letter y (=en) wordt uitgesproken als de Nederlandse klinker [ie]; Eva y Mara (Eva en Mara).

 

 

Verschillen met het Nederlands

 

Hoofdletters

 

  In het Nederlands met hoofdletter    Spaans zonder hoofdletter

 Nationaliteit   

Spaans, Belgisch, Nederlands 

español, belga, neerlandés     

 Bewoner

Spanjaard, Belg, Nederlander

español, belga, neerlandés 
 Taal Vlaams, Catalaans flamenco, catalán
     

 

                       Nederlands zonder hoofdletter      Spaans met  hoofdletter         
 Studies geneeskunde, rechten Medicina, Derecho
 Titels e.d. dr. drs.

Dr., Lic., Don, Doña

el Rey Felipe VI

     
     Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans