14194 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieVerkleinwoorden


diminutivos

 

 

Algemeen

Spaanstaligen verkleinen vier categorieën woorden:

 • zelfstandige naamwoorden: una casita
 • bijvoeglijke naamwoorden: calentito
 • bijwoorden: ahorita
 • gerundios: callandito
Je gebruikt diminutivos (verkleinwoorden) vooral om begrippen letterlijk te verkleinen: el chico (de jongen) wordt el chiquito (de kleine jongen), maar ook om andere erg uiteenlopende redenen, zoals uit regionale gewoonte, liefdevol, ironisch of eufemistisch.

De verkleiningsuitgangen (diminutivos) worden gevormd door achtervoegsels (sufijos).

De sufijos zijn: -ito, -ita, -itos, -itas.

In bepaalde regio's hebben diminutivos, in de spreektaal, andere uitgangen:

op –ico, - ica, -icos, -icas bijvoorbeeld: Marta => Martica, enz. (vooral in de streken Aragón, Navarra en Murcia),

op –iño, -iña, iños, -iñas (vooral in Galicia),

op -ino, -ina, -inos, -inas (vooral in Asturias, León en Extremadura),

enz.

 

 

Basisregels

voor de vorming van de diminutivos met de meest gebruikte sufijos -ito -ita of -cito en -cita (+ s voor het meervoud).

 

 

-ito/ita

Als een woord eindigt op een klinker dan wordt deze vervangen door –ito of -ita :

 • un muchacho > un muchachito

Als een woord eindigt op een medeklinker, dan plaats je –ito of -ita er achteraan:

 • un árbol > un arbolito

-cito/cita

 

Als een woord eindigt op- io of -ia, dan blijft enkel één i staan:

 • despacio > despacito

Als een woord eindigt op een e, u of i:

 • una noche > una nochecita

Als een woord eindigt op een klinker met een accent:

 • un café > un cafecito

Als een woord eindigt op n of r:

 • un botón > un botoncito

 

-ecito/-ecita

Als een woord bestaat uit één lettergreep:

 • una luz > una lucecita

 

Enkele uitzonderingen

 

la mano la manita
el día el diita
caliente calentito/a
la puerta la puertecita, minder gebruikt: la puertita
el tren el trenecito (Latijns-Amerika: trencito)


Diminutivos van enkele namen

(veelal als roepnaam gebruikt)

 

Alberto Tito
Amparo Amparito
Angeles Angelita
Carlos Carlitos
Carmen Carmencita, Mamen
Concepción Concha
Consuelo Consuelito
Coro Corito
Dolores Lola, Lolita
Enrique Quique, Kike
Guillermo Guillermo
Ignacio Nacho
Jacobo Yago
Jose Pepe
Josefa Pepita
Jose María Chema

Lourdes

Lourditas

Manuel Manolo
Mercedes Merceditas
Pilar Pilarcita
Rosario Rosarito
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans