MOB-versie | Naar grote versievaste uitdrukkingen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A

a calzón quitado met de billen bloot; open en eerlijk
a cara de perro hard tegen hard
¿a cómo están? wat is de huidige prijs van?
a cuerpo de rey vorstelijk
a cualquiera le pasa dat kan de beste overkomen
¿a cuántos estamos hoy? de hoeveelste is het vandaag?
¿a cuánto estamos de temperatura? hoe warm is?
a empujones duwend, met geduw
a eso iba daar wilde ik het net over hebben
a humo de pajas zonder nadenken
a juego bijpassend
a la chita callando stilletjes, heimelijk
a la diabla met de Franse slag, snel en slordig
a la francesa op z'n Frans
a la intemperie onder de blote hemel; blootgesteld aan weer en wind
a la vuelta de la esquina om de hoek; in de buurt
a las tantas om ik weet niet hoe laat
a lo bestia in waanzinnige hoeveelheden
a lo hecho, pecho gedane zaken nemen geen keer
a lo largo y ancho overal; over de hele lengte en breedte
a lo que iba/íbamos waar ik/wij het juist over wilde(n) hebben
a mis anchas op mijn gemak
a ojos vista(s) zienderogen
a otro perro con ese hueso maak dat de kat wijs
a regañadientes tandenknarsend, met tegenzin
a todo tren in volle vaart; op grote voet
a voz en cuello luidkeels
a paso de tortuga, caracol met een slakkengangetje
a pie(s) juntillas voetstoots, blindelings
a propósito tussen haakjes (figuurlijk)
¿a qué esperas? waar wacht je (nog) op?
a que lo sabes wedden dat je het weet
a quemarropa van dichtbij; op een rechtstreekse, brutale manier
¿a qué te dedicas? wat doe je (voor beroep)?
a rajatabla naar de letter; heel nauwgezet
a salto de mata her en der; op de vlucht; armzalig
¡a ti qué te importa! dat gaat jou niets aan!
a toda pastilla in volle vaart
a toro pasado achteraf gezien
a ver si eens kijken of
abrigarse bien zich warm aankleden
aburrirse como una ostra zich doodvervelen
acabáramos laten we de discussie hierbij beëindigen
acostarse con las gallinas met de kippen op stok gaan
actuar de malo de rol van slechterik spelen
¡adelante! vooruit!; kom binnen!
afirmar algo sin parpadear iets met droge ogen beweren
¡ahí está el toque! daar zit het hem juist in!
¡ahí va! jeetje!, kijk eens aan!
¡ahora caigo! nu snap ik het!
al acecho op de loer, op jacht
al azar lukraak, op goed geluk
al buen callar llaman Sancho zwijgen is goud
al buen tuntún op goed geluk
al dedillo op zijn/haar duimpje (kennen)
al divino botón (Latijns-Amerikaans) tevergeefs, zinloos
al grano ter zake
al romper el día bij het krieken van de dag
¿algo más? verder nog iets?
¡Ancha es Castilla! Vrijheid, blijheid!
¡anda la osa! o jee!
¡andando! weg zijn we!
andar como perros y gatos als kat en hond leven
andar con el tiempo met zijn tijd meegaan
andar/estar con la mosca detrás de la oreja argwanend zijn; argwaan koesteren
andar con rodeos er omheen draaien
andar con tapujos geheimzinnig doen
andar de cabeza veel aan je hoofd hebben/ kopzorgen hebben; het razend druk hebben
andar liado, -a het druk hebben; krap bij tijd zitten
andarse/irse por las ramas van de hak op de tak springen
¡ánimo! sterkte!
X años de casados X jaar getrouwd zijn
¡apaga y vámonos! laten we erover ophouden!
aportar su granito de arena zijn steentje bijdragen
apretarse el cinturón de buikriem aanhalen
aprobar por los pelos met de hakken over de sloot slagen
¡aquí va! hier komt-ie!
arreglárselas para het voor elkaar krijgen om
arrimar el hombro de krachten bundelen
así de simple zo eenvoudig is het

B

bailar al son que marcan naar de pijpen dansen
bajar los brazos (de moed) laten zakken, zich overgeven
bajo nivel del mar onder zeeniveau
basta por hoy het is genoeg voor vandaag
batir un récord een record breken
beber los vientos por smoorverliefd zijn op
¡bien hecho! goed gedaan!
blanco como una sábana lijkbleek
blanco y en botella, leche het is overduidelijk, zo klaar als een klontje
boca abajo, arriba op de buik, op de rug
¡borrón y cuenta nueva! zand erover!
buena parte een groot deel
¡buen finde! goed weekend!
buscar pegas iets te mekkeren hebben
buscar tres pies al gato spijkers op laag water zoeken

C

cada dos por tres om de haverklap

caer en la trampa/la red

caer en la ratonera (LATAM)

in de val lopen; je laten beetnemen
caer en (los) tópicos in clichés vervallen
caerle una breva een buitenkansje krijgen
cajón de sastre allegaartje
cantar(le) las cuarenta a alguien iemand op zijn donder geven
cara de asco een vies gezicht
cara de mala leche een gezicht dat op onweer staat
cara de palo een strak gezicht
cara de pascuas een vrolijk gezicht

cara de pocos amigos

een nors gezicht

cara de vinagre

een zuur gezicht
cara larga een lang gezicht
cargado, -a de bultos bepakt en bezakt
de pura cepa zuiver, puur, echt
charlar por los codos honderduit praten
¡chin chin! proost!
¡cierra el pico! houd je snater, mond!
codo a codo schouder aan schouder
coger el sueño in slaap vallen, slaap vatten
coger el timón het roer overnemen
colgar (ue) las botas stoppen met een activiteit
comenzar con una pizarra limpia met een schone lei beginnen
comer a dos carrillos zijn buikje rond eten; van twee walletjes eten
comer de sobaquillo etentje waarbij elk een hapje meebrengt
comer fuera uit eten gaan
comer pavo een muurbloempje zijn
comerse el coco piekeren, zijn hersens afpijnigen
¡cómo no! natuurlijk! waarom niet?
como quieras zoals je wilt
¿cómo se te ocurrió? hoe kwam je op die gedachte?
como si tal cosa, como si nada alsof er niets aan de hand is
con buen pie met een goede start; op een positieve noot
conciliar el sueño in slaap vallen
con gran lujo de detalles in geuren en kleuren
con las manos en la masa op heterdaad
con mucho gusto graag
con toda franquicia vrijuit
con una mano atrás y otra delante. met lege handen, zonder geld op zak
con uñas y dientes met hand en tand
conocer de vista van gezicht kennen
conociéndote como te conozco jou kennende
consultarlo con la almohada ergens een nachtje over slapen
cordial saludo hartelijke groet (brief)
cordialmente met hartelijke groeten
cortar el bacalao de lakens uitdelen, de baas zijn
cortar por lo sano korte metten maken met iets
cortarse (el pelo) al rape haar millimeteren
costar mucho tiempo

lang duren

costar un dineral/una pasta/un ojo de la cara

een lieve duit kosten

een rib uit je lijf kosten

creer que sí

denken van wel

cruzar el charco de (Atlantische) oceaan oversteken
cruzar la palabra con alguien met iemand een praatje maken
cruzar los dedos duimen

cruzársele los cables

een vlaag van verstandsverbijstering krijgen
¡cuánto tiempo sin verte! wat heb ik jou lang niet gezien!
cuento chino ongeloofwaardig verhaal
¡cuenta conmigo! je kunt op me rekenen!
cuento de nunca acabar eindeloze geschiedenis
cueste lo que cueste koste wat kost
¡cuídate! wees voorzichtig!
¡cumpleaños feliz, por muchos años! gelukkige verjaardag! op de jaren die nog komen!
cumplir años jarig zijn
cumplir (la) condena zijn straf/tijd uitzitten
curarse en salud beter voorkomen dan genezen

D

da gusto verlo het is een lust voor het oog
¡dale que dale! en maar volhouden!
dar a luz bevallen, moeder worden
dar buena acogida welkom heten
dar buena cuenta de algo iets goed laten smaken
dar calabazas a una persona iemand de bons geven
dar de alta/ de alta genezen verklaren; het ziekteverlof stoppen
dar de baja/ la baja (ziekte)verlof geven
dar de bruces pal opbotsen tegen; stuiten op
dar de sí rekbaar zijn
dar el do de pecho zijn uiterste best doen, alles geven
dar en el clavo de spijker op z'n kop slaan
dar el pego in de maling nemen, beetnemen
dar el último toque de laatste hand leggen
dar la bienvenida welkom heten

dar la nota

tegendraads zijn; willen opvallen

dar la(s) espalda(s) de rug toekeren; negeren

dar la luz verde

dar el visto bueno

groen licht geven
dar la mano y coger el brazo een vinger geven en de hand nemen
dar la vuelta a la manzana een blokje omlopen
dar largas op de lange baan schuiven
dar mala espina een slecht voorgevoel geven
dar mucho de sí veel opleveren; is goed om uit te delen
dar tiempo para over voldoende tijd beschikken om
dar una bronca de mantel uitvegen
dar un portazo met de deur slaan
dar un rodeo een omweg maken
darle a alguien las gracias por iemand voor iets bedanken
darle a alguien un estirón plots erg gegroeid zijn
darle a alguien un pronto een bevlieging krijgen
darse bien aanleg hebben voor
darse de bruces con pal botsen op
darse la vida padre het ervan nemen
darse la vuelta zich omdraaien
darle las vueltas a un asunto blijven piekeren over iets
darse maña para handig zijn in
darse por vencido, -a de moed opgeven, afhaken
darse un garbeo flaneren, een eindje omlopen
darse un topetazo (spreektaal) het hoofd stoten
de arriba abajo van kop tot teen
de cabo a rabo, de pe a pa van a tot z
decir algo en serio iets serieus menen
de entrada om te beginnen
de golpe y porrazo op stel en sprong
de Guatemala a Guatepeor van kwaad naar erger
de lo más honrado, -a zo eerlijk als goud
de Madrid al cielo y en el cielo un agujero para verlo Madrid is geweldig
de nada graag gedaan
de pe a pa van a tot z
de pies a cabeza van top tot teen
de prisa y corriendo halsoverkop, holderdebolder
de pura cepa rasecht
¿de qué te sirve? wat heb je aan?
de su puño y letra eigenhandig
de tiros largos piekfijn
de un tirón in één ruk, in één keer
decir adiós a afscheid nemen van
decirlo en serio het echt menen
decirlo claro het duidelijk zeggen
defenderse en español zich kunnen redden in het Spaans
¡déjalo! houd er over op! laat het!
¡déjate de farsas! stel je niet zo aan!
¡déjame en paz! laat me met rust!
dejar a alguien boquiabierto, -a iemand overdonderen
dejar a alguien con un palmo de narices iemand beetnemen
dejar un recado een boodschap achterlaten (tel., antwoordapparaat, enz.)
demasiado saberlo, saberlo demasiado het maar al te goed weten
dentro de lo que cabe naar omstandigheden
depende dat hangt ervan af
descabezar un sueñecito een dutje doen
descubro el pastel ik krijg het (zaakje) door
despejar la cabeza het hoofd leegmaken, zich ontspannen
desde ya vanaf vandaag
¡desde luego! uiteraard!, natuurlijk!
¿desea algo mas? wilt u verder nog iets?
deshojar la margarita de knoop doorhakken
despachar con buenas palabras afschepen; met een kluitje het riet insturen
despedirse (i) a la francesa ervandoor gaan zonder afscheid te nemen, met de noorderzon vertrekken
días de asueto vrije dagen
¡dicho y hecho! zo gezegd, zo gedaan!
donde comen dos, comen tres waarom honger lijden om een mondje meer?
donde caben dos, caben tres waar er plaats is voor twee, is er plaats voor drie
dormir a cortinas verdes in de vrije natuur overnachten

dormir a pierna suelta,

como un lirón

slapen als een roos
dormir boca abajo/arriba/de costado op zijn buik/rug/zij slapen
dormir hasta las tantas uitslapen
dormir la mona zijn roes uitslapen
durar poco niet lang meegaan

E

¡échale un galgo!

krijg die maar eens te pakken!

dat lukt nooit!

¡échale valor! toon wat meer lef!
echar a cara o cruz kruis of munt gooien
echar balones fuera ontwijkende antwoorden geven
echar de menos missen
echar la llave op slot doen
echar una cabezadita een siesta doen
echar una mano a alguien iemand een handje helpen
echar (más) años (hogere) ouderdom schatten
echar balones fuera iemand anders de schuld geven
echar una mirada, un vistazo a

een blik werpen op iets

echarse a la bartola luilakken, lanterfanten
echarse a la calle de straat opgaan
echarse a reír in lachen uitbarsten

el favor de la duda,

el beneficio de la duda

het voordeel van de twijfel
¡el mundo es un pañuelo! wat is de wereld toch klein!
el no va más het neusje van de zalm
el ratoncito Pérez de tandenfee
en la cuenta atràs aan het aftellen (achterwaarts tellen)
en paños menores in ondergoed
en pie de guerra op voet van oorlog
¡en qué lío me he metido! wat ben ik begonnen?
¿en qué quedamos? wat spreken we af?

¡encantado, -a (de conocerle)!

- ¡mucho gusto!

aangenaam kennis te maken met u!

aangenaam! het is mij een genoegen!

encogerse de hombros de schouders ophalen
se me encendió la bombilla ik kreeg een briljant idee

¡enhorabuena!

gefeliciteerd! (bij prestaties)

en mayor o en menor medida de ene wat meer dan de andere
en un abrir y cerrar los ojos, en un santiamén, en un periquete, en un dos por tres in een oogwenk, in een flits, in een tel
¡enseguida! het komt eraan! (bar)
entra por un oído y sale por el otro het gaat het ene oor in en het andere uit
entre comillas tussen aanhalingstekens (ook figuurlijk)
entre la espada y la pared tussen twee vuren
entre pitos y flautas zonder er erg in te hebben
entre sueños dommelend, in je slaap
equivocarse de camino de verkeerde weg nemen
érase una vez/había una vez er was eens (begin van een sprookje)
erre que erre kost wat kost
es hora de + infinitief het is tijd om
es la gota que colma el vaso het is de druppel die de emmer doet overlopen
es lo que hay het is wat het is, er zit niets anders op
es muy de ti dat ben jij ten voeten uit
es otro cantar dat is andere koek / een ander verhaal
es usted muy amable dat is erg aardig van u
eso está por ver dat valt nog te bezien
eso mismo digo yo dat bedoel ik; dat klopt
eso pasa al más pintado dat kan de beste overkomen
esperar algo sentado, -a naar iets mogen fluiten
estar a reventar stampvol zijn
estar al día/al tanto op de hoogte zijn
estar de baja met ziekteverlof zijn
estar de paso op doorreis zijn
estar de regreso terugzijn van
estar en las nubes verstrooid zijn; niet met beide benen op de grond staan
estar hasta la coronilla de algo/alguien iets/iemand zat zijn
está bien que lo hagas het is correct dat je het doet
está chupado, -a dat is een fluitje van een cent
está con el agua al cuello het water staat hem/haar aan de lippen
está para tirar het is versleten; kan weggegooid worden
estamos llegando we zijn er bijna
estar a dos velas op zwart zaad zitten
estar a la vuelta de la esquina om de hoek gelegen zijn
estar a las alturas/ a la altura opgewassen zijn tegen
estar a las duras y a las maduras er voor elkaar zijn in goede en in kwade tijden
estar a (su) gusto naar zijn zin hebben
estar al caer op het punt staan te gebeuren, aan te komen
estar a pan y agua op water en brood zitten
estar a tope (de trabajo) het superdruk hebben
estar al pie del cañón paraat staan
estar al tanto/al día de op de hoogte zijn van
estar bien goed zijn, leuk zijn geschikt zijn; gezond zijn, tevreden zijn, genoeg zijn; er goed uitzien
estar bien (de salud) het goed maken (qua gezondheid)
estar bien comunicado, -a goed bereikbaar zijn (via toegangswegen)
estar calado, -a hasta los huesos kletsnat, doorweekt zijn
estar claro duidelijk/begrijpelijk zijn
estar como sardinas en lata, como piojos en costura als haringen in een ton zitten
estar como un fideo erg mager zijn
estar como un niño con zapatos nuevos dolgelukkig zijn
estar como un tren erg knap zijn
estar como unas castañuelas dolblij zijn
estar como una gamba en un garaje (staan te) kijken als een kat in een vreemd pakhuis
estar con la mosca detrás de la oreja wantrouwend zijn; nattigheid voelen
estar con/de los nervios in de zenuwen zitten
estar contento por alguien blij voor iemand zijn
estar de acuerdo het eens zijn
estar de baja met (ziekteverlof) zijn
estar de bajón neerslachtig zijn
estar de bote en bote stampvol zijn
estar de capa caída ten einde lopen, op zijn retour zijn
estar de cumpleaños jarig zijn
estar de día dagdienst hebben
estar de enhorabuena gelukkig zijn, boffen
estar de guasa in een gekke bui zijn
estar de mal humor slechtgehumeurd zijn
estar de moda in de mode zijn
estar de monos boos op elkaar zijn
estar de morros humeurig zijn, uit humeur zijn
estar de muda ruien, verharen, ververen
estar de paso op doorreis zijn
estar de vuelta terug zijn
estar distraído, -a in de bonen zijn
estar empanado, -a in de war zijn
estar empapado, -a hasta los huesos doorweekt zijn
estar en marcha aan de gang zijn
estar en que ervan overtuigd zijn dat
estar enamorado, -a hasta el tuétano smoorverliefd zijn
estar a (3 de julio)

we hebben vandaag 3 juli, het is vandaag 3 juli

estar a tope propvol zijn
estar de/en oferta in de aanbieding zijn
estar en apuros in geldgebrek verkeren; in een noodsituatie zitten
estar en ascuas op hete kolen zitten
estar en Babia wegdromen, verstrooid zijn
estar en/de camino onderweg zijn
estar en el camino op de goede weg zijn
estar en la brecha

klaar staan, in de startblokken staan;

op de bres staan

estar en las nubes in de wolken zijn
estar en todo op alles bedacht zijn
estar entre Pinto y Valdemoro in dubio staan, twijfelen
estar entre rejas achter de tralies zitten
estar fresco, -a

vers, koel zijn (letterlijk)

het mis hebben (figuurlijk)

estar fresco,-a/fresquito,-a como una lechuga zo fris als een hoentje zijn

estar fuera de cuenta(s)

(in een zwangerschap) over tijd zijn

estar hasta arriba con trabajo tot over je oren in het werk zitten
estar hasta el gorro ergens de buik vol van hebben
estar hasta las narices het beu zijn
estar hasta los topes stampvol/propvol zijn
estar hecho, -a una fiera razend zijn
estar hecho, -a polvo bekaf zijn
estar lleno, -a vol zijn
estar loco, -a como una cabra zich gek gedragen
estar más blanco, -a que el papel er lijkbleek uitzien
estar más claro que el agua zo klaar als een klontje zijn
estar metido, -a en un lío in de knoei zitten
estar mojado hasta los huesos doorweekt zijn
estar pachucho, -a futloos, lusteloos zijn; beurs, overrijp zijn (van vruchten)
estar pendiente in spanning afwachten
estar pez/verde nergens vanaf weten
estar en las nubes verstrooid zijn
estar por las nubes de pan uitrijzen
estar rendido, -a doodmoe zijn
estar sano, -a como una manzana blakend van gezondheid zijn
estar sin blanca blut zijn, geen rooie cent hebben
estar sobre la mesa (un tema) komt ter sprake
estés donde estés waar je ook bent, waar dan ook
estirar las piernas de benen strekken
esto va a misa moeders wil is wet
estoy haciendo el ridículo ik sta voor schut
F
falta te, me, le, nos, ... hace dat heb ik, jij, hij/zij/u, wij, ... beslist nodig
falta mucho het is nog lang niet zover
falta poco het is bijna zo ver/zover
fatal fataal; belabberd
fresco, -a como una lechuga fris als een hoentje
¡fuera! erui!

fumar como un carretero

roken als een ketter
G
(no) me da la gana ik heb er (geen) zin in
garabatear eromheen draaien (fig.)
gastar bromas grappen maken
gracias de antemano, gracias de anticipado, con (mis) gracias anticipadas bij voorbaat dank
gritar como un energúmeno roepen/tekeergaan als een bezetene

H

ha llovido mucho desde entonces sinds toen is er veel water door de Rijn gestroomd
ha sido un placer het was een genoegen
haberse ido a hacer puñetas naar de vaantjes zijn
hablar más de la cuenta (te)veel praten, je mond voorbijpraten
hablar por los codos honderduit praten
hace buen/mal tiempo het is mooi weer
hace 25 grados het is 25 graden
hace dos años que no la veo ik heb haar twee jaar niet meer gezien
hacer borrón y cuenta nueva met een schone lei beginnen, een nieuwe start maken
hacer buenas migas het samen goed kunnen vinden
hacer carantoñas lief doen, meestal om iets te bereiken
hacer caso letten op
hacer de las suyas lastig doen, de  baas spelen; (pejoratief) zijn gebruikelijke streken uithalen
hacer de malo de schurk spelen
hacer el ridículo belachelijk/bespottelijk doen
hacer época onvergetelijk, ontzettend goed zijn
hacer esquina op de hoek van twee straten gebouwd staan
hacer frente a het hoofd bieden aan
hace un frío que pela het is ijskoud
hacer la compra dagelijkse boodschappen doen
hacer la(s) maleta(s) zijn koffers pakken
hacer la vista gorda de andere kant uitkijken, een oogje dichtknijpen
hacer las Américas zich verrijken in Amerika

hacer malabares, hacer malabarismo

jongleren; heksentoeren uithalen

hacer memoria in je geheugen graven
hacer pie de bodem kunnen voelen (bij zwemmen)
hacer piña (goed) samenwerken; een blok vormen
hacer su agosto gouden tijden beleven
hacerse amigos vrienden worden
hacerse añicos in gruzelementen vallen
hacerse de nuevas doen alsof je iets niet wist
hacer de un grano de arena una montaña van een mug een olifant maken
hacer el avestruz je kop in het zand steken
hacerse el desentendido, el loco doen alsof je neus bloedt
hacerse el encontradizo doen alsof je iemand toevallig tegenkomt
hacerse el remolón, la remolona treuzelen
hacerse el sueco zich van de domme houden
hacerse el sordo doen alsof je iets niet hoort
hacerse ilusión(iones) zich illusies maken, zich verheugen
hacerse la boca agua watertanden, trek krijgen
hacerse la mosquita muerta je van de domme houden
hacer tiempo de tijd verdrijven, de tijd doden
hacer un buen papel een goede indruk maken
haciendo mutis stilletjes
hagas lo que hagas wat je ook doet
has acertado je hebt het bij het juiste eind; je hebt het goed geraden
¿has perdido el juicio? ben je belazerd?
hasta donde alcanza la mirada/vista tot zover het oog reikt
hasta más no poder tot ik (jij, hij, zij, etc.) niet meer kon
hay gato encerrado er zit een addertje onder het gras, er lijkt iets niet pluis
hay moros en la costa er is gevaar
hazme caso neem het van mij aan!
he aquí ziehier
hilo y aguja naald en draad
hola a todos hallo allemaal
hoy mismo vandaag nog
hurgarse la nariz in zijn neus peuteren

I

igualmente van hetzelfde, insgelijks
inquietarse por nada snel ongerust zijn
ir a paso de tortuga met een slakkegangetje gaan
ir bien arreglado, -a netjes gekleed gaan
ir de estreno gloednieuwe kleren dragen
ir de farol bluffen
ir de picos pardos zijn tijd nutteloos verdoen; op de lappen gaan
ir de punta en blanco piekfijn uitgedost zijn
ir de tiendas gaan winkelen/shoppen
ir de vacaciones op vakantie gaan
ir en fila india in ganzenpas gaan
ir (a) por algo iets gaan kopen/halen
ir por partes niet alles tegelijk behandelen
ir y venir komen en gaan
irse de la lengua een geheim doorvertellen, uit de school klappen, zijn mond voorbijpraten
irse pitando er tussenuit knijpen
irse/andarse por las ramas zich verliezen in details
írsele a uno el santo al cielo iets glad vergeten zijn
J
jugar en limpio eerlijk spel spelen
junto contigo samen met jou
justo en blanco een schot in de roos

L

la flor y nata de crème de la crème
la mar de een heleboel
la (última) gota que colma el vaso de druppel die de emmer doet overlopen
labia no te falta je bent niet op je mondje gevallen
¡lárgate! donder op! hoepel op!
leer por encima vluchtig lezen
lejos del mundanal ruido ver van de lawaaierige wereld; ver van het drukke leven in de stad
levantar el ánimo moed houden
levantar la voz zijn stem verheffen
liarla (parda) het verknallen
limpiar la pizarra het schoolbord schoonnmaken; schoon schip maken
¡listos o no, allá voy! wie niet weg is, wordt gezien.
llamar a capítulo op het matje roepen
llamar al pan, pan y al vino, vino de dingen bij hun naam noemen
llegar a mesa puesta aankomen wanneer al het werk al gedaan is
llegar como agua de mayo als geroepen komen
llegar a oído de alguien iemand ter ore komen
llevar/tener (ie) dinero encima geld bij zich hebben; geld op zak hebben
llevar puesto, -a, -os, -as dragen
llevar/sacar X años X jaar verschillen (in leeftijd)
llevarse a cabo plaatsvinden
llevarse bien/mal goed/slecht met elkaar kunnen opschieten
llevarse consigo met zich mee brengen, tot gevolg hebben
llevarse el gato al agua het voor elkaar krijgen; het pleit winnen
llevarse un disgusto van streek zijn, ontgoocheld zijn
llover a cántaros heel hard regenen; pijpenstelen regenen
lo barato sale caro goedkoop is duurkoop
lo mejor posible zo goed mogelijk
lo mismo no viene voor hetzelfde geld komt hij niet
lo pillo ik snap het
lo que nos faltaba dat ontbrak er nog maar aan
lo siento het spijt me
lo tengo en la punta de la lengua het ligt op het puntje van mijn tong
lo veo claro dat zie ik wel zitten
lo veo difícil dat zie ik niet zitten

luchar como un jabato

dapper vechten

M

con una mano delante y otra detrás berooid, straatarm
manos a la obra aan de slag

tener buena mano con las plantas

groene vingers hebben

mantener el tipo iets aankunnen, moedig blijven
(man)tener la boca cerrada iets niet verklappen, niet verder vertellen
mantener la calma de rust bewaren
mantener la sangre fría koelbloedig blijven
mantener su postura bij zijn standpunt blijven
marcar un tanto een (doel)punt scoren
más chulo, -a que un ocho zeer verwaand
más de la cuenta te veel, meer dan wenselijk
más feo que el diablo zo lelijk als de nacht
más o menos min of meer
matar dos pájaros de un tiro twee vliegen in een klap slaan
matar el gusanillo de honger stillen
me alegra el día dit maakt mijn dag goed
me da asco ik vind het vies
me da lo mismo het is mij om het even
¿me das tu número de teléfono? mag ik jouw telefoonnummer?
me defiendo ik red me wel
me está hasta la narices het hangt me de keel uit
¿me explico? ben ik duidelijk?
me hace gracias ik vind het leuk
me hace (mucha) ilusión ik kijk er (erg) naar uit, ik verheug me
me lo contó un pajarito ik weet het van horen zeggen
me lo quitas de la boca je haalt mij de woorden uit de mond
me muero de vergüenza ik schaam me dood
me parece muy chulo het lijkt me erg leuk, cool
me parte el alma het snijdt me door de ziel
me pones negro, -a je werkt me op mijn zenuwen
me quedo sin palabras/no sé qué decir/me dejas sin habla ik ben sprakeloos
me quita un peso de encima dat is een pak van mijn hart
me saca de quicio het werkt op mijn zenuwen
me suena het komt me bekend voor
me uno a tu dolor ik leef met je mee

me viene de perlas

me viene al pelo

dat komt me prima uit
media naranja wederhelft, partner
medio mundo veel volk
medir (i) 1,73 m 1.73 lang zijn (personen)
menos mal (que)+ indicativo gelukkig maar (dat)
¡menudo, -a + zelfstandig naamwoord! wat een ...! (ironisch)
¡menuda gracia! wat een humor!, leuk hoor!
merecer la pena

de moeite waard zijn

meter baza een duit in het zakje doen
meter/dar prisa a una persona iemand opjagen/aanzetten tot spoed
meter las narices en todo zich overal mee bemoeien
meter la pata/la gamba een flater begaan/slaan
meterse con una persona

het iemand lastig maken, met iemand ruzie zoeken

meterse en cosas ajenas zich bemoeien met andermans zaken
meterse en honduras zich op (te) moeilijk terrein begeven
meterse en líos, en un lío zich in de nesten werken
meterse en un avispero je hand in een wespennest steken
me trae sin cuidado het kan me niet schelen
mezclar lo útil con lo agradable het aangename met het nuttige verenigen.
mira por donde wie had dat gedacht
mira quien habla dat moet jij nodig zeggen
¡mira! kijk!
¡mira por dónde! kijk eens aan!
¡mira tú! kijk nou toch eens!
mirarse a los ojos elkaar in de ogen kijken
mirar a las musurañas zitten te mijmeren, aan iets anders denken
mirar de reojo een steelse blik werpen op
molinos de viento (fig.) denkbeeldige vijanden
morder (ue) el polvo in het stof bijten, door het stof gaan
morirse de impaciencia popelen van ongeduld
morirse de risa zich doodlachen
morir sin sol, sin luz y sin moscas moederziel alleen sterven
muchos oficios, pocos beneficios twaalf ambachten, dertien ongelukken
muy buenos días een heel goedemorgen
muy de noche diep in de nacht

N

nada más que decir niets meer te zeggen
¡narices! je kan me wat!
negarse (ie) en redondo vierkant weigeren

ni el tato

ni el perry

helemaal niemand
ni mucho menos allesbehalve
ni que decir tiene het hoeft geen betoog
ni corto, -a ni perezoso, -a zonder te hoeven nadenken
ni pies ni cabeza kop noch staart
ningún problema! geen (enkel) probleem!
no acabo de entenderlo

ik begrijp het maar niet

no caber en sí de alegría door het dolle heen zijn van geluk
no caber ni un alfiler propvol zijn/zitten
no caer en saco roto

niet in dovemansoren vallen

no corre prisa er is geen haast bij
no dar con la clave er niet achter komen
no dar golpe geen klap doen
no dar con la palabra niet op het woord komen
no dar pie con bola ergens geen touw aan vast kunnen knopen; ergens niet in slagen; voortdurend fouten maken
no dar un palo al agua werkschuw zijn, liever lui dan moe zijn
no decir esta boca es mía/no decir ni chus ni mus/no decir ni mu zwijgen, geen woord zeggen
no es lo mío het spreekt mij niet aan, het is niet echt mijn ding
no es moco de pavo dat is geen kattenpies
no es molestia dat is geen moeite, ik doe het graag
no es para menos dat moet je niet onderschatten; dat is niet gering
no es para tanto zo erg is het (ook weer) niet

no estar muy católico

no estar bien

niet erg lekker zijn, zich niet goed voelen
no estar para bromas niet in de stemming zijn voor grapjes
no faltaba más dat ontbrak er nog aan
no fiarse ni un pelo de alguien iemand voor geen cent vertrouwen
no fue para tirar cohetes het was niet bijzonder
no ha venido ni el Tato er is helemaal niemand gekomen
no haber inventado la pólvora het buskruit niet hebben uitgevonden, niet erg slim zijn
no haber roto un plato goedaardig zijn, niet de minste neiging tot geweld hebben
no había ni un gato/ni un alma er was geen mens/kip
no hacer caso a zich niets aantrekken van
no hay de qué graag gedaan, geen dank
no hay derecho dat pik ik niet; dat is geen stijl
no hay forma/manera het lukt niet, het is onmogelijk
no hay mal que cien años dure eind goed, al goed
no hay pérdida

het is heel gemakkelijk te vinden

no hay queja er valt niets te klagen
no hay pero que valga van maren kan geen sprake zijn

no hay tu tía/ tutía

no hay remedio

er zit niets anders op
¡no le des más vueltas! pieker er niet langer over!
no le falta razón hij heeft geen ongelijk
no lo pillo ik snap het niet
no lo tomes mal begrijp het niet verkeerd, vat het niet verkeerd op
no me agobies zeur niet zo aan mijn hoofd; overstelp me niet, val me niet lastig
no me cabe en la cabeza ik kan er maar niet over uit
no me cambiaría por él ik zou niet graag in zijn schoenen staan
¡no me comas el coco! maak me niet gek met je kletspraat!
no me convence dat overtuigt me niet, dat geloof ik niet
¡no me des la lata! zeur niet zo (aan mijn hoofd)!
¡no me hagas caso! trek je niets van mij aan!

¡no me lo esperaba!

¡no esperaba tanto!

dat had ik niet verwacht!
no me suena het komt me niet bekend voor; er gaat bij mij geen belletje rinkelen
no me vengas con pamplinas kom me niet aanzetten met kletspraatjes

no pasa nada

het is in orde; geen probleem
no pegar ojo geen oog dichtdoen
no poder con alguien niet tegen iemand kunnen
no poder ver a uno ni en pintura iemand niet kunnen uitstaan
no probar bocado helemaal niets eten, geen hap aanraken
no puedo verlo ni en pintura ik kan hem niet uitstaan
no reparar en gastos niet op de uitgaven beknibbelen; kosten noch moeite sparen
no sale hasta las seis hij/zij vertrekt niet vóór zes uur
no se me ocurre nada ik kan niets bedenken
¡no seas sonso! doe niet zo dom!
¡no seas tan pelota! zit niet zo te slijmen!
¡no seas tonto! doe niet zo dwaas!
no ser gran cosa niets bijzonders zijn
no ser la alegría de la huerta vreselijk saai; pessimistisch zijn
no ser moco de pavo niet te onderschatten zijn
no sirve para nada dat dient nergens toe
no soltar prenda niets onthullen

nosotras parimos, nosotras decidimos

baas in eigen buik

¡no te desanimes! laat de moed niet zakken!
¡no te despistes! raak niet het spoor bijster!
¡no te lo creo! dat kan ik niet geloven!
¡no te lo pienses más! denk er niet langer over na
¡no te lo tomes/lleves a mal! trek het je niet aan! neem het niet zo ernstig op!
¡no te metas! bemoei je er niet mee!
¡no te molestes! doe geen moeite!
¡no te pongas así! stel je niet zo aan!
¡no te precipites! loop niet zo hard van stapel!
¡no te preocupes! maak je geen zorgen!
no te sigo (fig.) ik kan je niet volgen
no tener donde caerse muerto straatarm zijn
no tener donde dormir geen slaapplaats hebben
(no) tener dos dedos de frente (geen) gezond verstand hebben, (niet) erg slim zijn
no tener la menor idea, no tener ni (puta) idea geen flauw idee hebben
no tener nada que perder niets te verliezen hebben
no tener ni pies ni cabeza kop noch staart hebben (figuurlijk)
no tener importancia er niet toe doen, geen belang hebben
no tener pérdida gemakkelijk te vinden zijn
no tener remedios geen keus hebben; onverbeterlijk zijn
no tener sentido geen steek houden
no tener un pelo de tonto helemaal niet dom zijn
no tengas reparo geneer je niet
no terminar de er maar niet in slagen te
no ver ni gota geen steek (kunnen) zien
normal y corriente doodgewoon
¿nos cobra? kunnen wij afrekenen?
nunca se sabe je weet maar nooit

P

pagar a escote het eindbedrag van de restaurantrekening betalen door het aantal aanwezige personen
pan comido een fluitje van een cent, appeltje-eitje, een makkie
pan y circo brood en spelen
papel mojado van weinig of geen belang; dode letter
para chuparse los dedos om je vingers af te likken
para colmo tot overmaat van ramp
pareja de hecho officieel samenwonend stel
pagar el pato ergens voor opdraaien, het gelag betalen

para guardar las apariencias

voor de schone schijn

para más inri tot overmaat van ramp; sterker nog, meer nog
¡para nada! geen probleem! in het geheel niet!
partirse de risa het bescheuren van het lachen
pasa un ángel er gaat een dominee voorbij
pasar de las palabras a los hechos de daad bij het woord voegen
pasar la noche en blanco een slapeloze nacht hebben
pasarlo bomba, pipa het geweldig hebben
pasar los ojos por een blik werpen op
pasarse de la raya te ver gaan, over de schreef gaan
¡pase lo que pase! wat er ook gebeurt!
pasear su mirada por zijn blik laten rondgaan
patas de araña hanenpoten
pedir hora con een afspraak maken (bij dokter, tandarts)
pedir un deseo een wens doen
pegar un patinazo een flater begaan
pegársele a uno las sábanas zich verslapen
pelar la pava tortelen, verliefd met elkaar praten

pensándolo bien

bij nader inzien

pensar en las musurañas zitten te mijmeren, aan iets anders denken
perder de vista uit het oog verliezen
perder el alma naar de hel gaan; kriegel worden
perder el ánimo de moed kwijtraken
perder el hilo de draad kwijtraken
perder el sentido buiten bewustzijn raken
perder los estribos de zelfbeheersing verliezen
perder los papeles, la cabeza de kluts kwijtraken
¿permiso? mag ik even door?
pero que muy echt helemaal
mi más sentido pésame mijn oprechte deelneming
picarse por nada gauw op zijn teentjes getrapt zijn
pienso luego existo ik denk, dus ik besta
¡pinta un bosque y piérdete! donder op!
pisar los pies a una persona iemand op zijn tenen trappen
pisar los talones a una persona iemand op de hielen zitten
poner a alguien en el baúl de los recuerdos iemand compleet vergeten zijn
poner a alguien en/por/sobre las nubes iemand de hemel inprijzen, iemand ophemelen
poner a alguien en ridículo iemand voor schut zetten
poner a alguien negro, -a iemand mateloos irriteren
poner a prueba a alguien o algo iemand/iets op de proef stellen
poner algo a tiro iets erg makkelijk maken
poner algo sobre el tapete iets in de groep gooien
poner el grito al/en el cielo luidkeels protesteren, op zijn achterste benen gaan staan
poner el listón alto, bajo de lat hoog, laag leggen
poner la mesa de tafel dekken
poner los puntos sobre las íes de puntjes op de i plaatsen
poner pies en polvorosa ervandoor gaan
poner una pica en Flandes iets moeilijks voor elkaar krijgen
poner unos ojos como platos enorme ogen opzetten
poner el cascabel al gato de kat de bel aanbinden
ponerle la piel de gallina a alguien ergens kippenvel van krijgen
ponerle los cuernos a alguien iemand ontrouw zijn in een relatie
ponerse al día bijpraten
ponerse al teléfono aan de telefoon komen; doorverbinden
ponerse de perfil uit lafheid geen standpunt innemen
ponerse de puntillas op zijn tenen staan
ponerse las botas copieus eten
ponérsele a uno los pelos de punta

iemands haren ten berge doen rijzen

ponerse en cuclillas hurken
por difícil que sea hoe moeilijk het ook is/mag zijn
¿por dónde iba? waar was ik gebleven?
por los codos honderduit
por los pelos op het nippertje; met de hakken over de sloot
por malas artes op een slinkse manier
por quítame allá esas pajas voor een kleinigheidje
por si fuera poco alsof het nog niet erg genoeg is/was
¡por supuesto! uiteraard!
por ti no pasan los años je blijft er jong uitzien
predicar con el ejemplo het goede voorbeeld geven
presidir la mesa

aan het hoofd van de tafel zitten; voorzitten

la primavera la sangre altera de lente hangt in de lucht
el, la primero, -a en saberlo de eerste die het weet
pueblo de mala muerte uithoek, gat
¡punto a la boca! mondje dicht!
¡(y) punto en boca! punt uit! geen discussie meer!
punto y aparte punt, nieuwe regel

Q

quedarse en agua de borrajas de mist ingaan
¿qué adelantas, sacas con eso? wat schiet je daarmee op?
¡qué bien te veo! wat zie je er goed uit!
¡qué cacao! wat een gedoe!
¡qué cacareo! wat een gekakel!
¡qué cara de funeral! wat een begrafenisgezicht!
¡qué coincidencia! wat een toeval!
¡que cumplas muchos más! en op de jaren die nog komen!
¡qué disparate! wat een flauwekul!
¡qué follón! wat een gedoe!
¡qué gozada de película/coche! wat een geweldige film/auto!
¡qué guay! té gek!
¿qué hay de nuevo? is er nog nieuws? hoe gaat het?
¿qué importa? wat maakt het uit?
¡qué lástima! wat jammer!
¿qué le vamos a hacer? wat doe je eraan?
¡qué lío! wat een gedoe! wat een troep!
¡qué majadería! wat een gezeur/gezever!
¿qué más da? wat geeft het?, wat maakt het verschil?
¿qué mosca te ha picado? wat bezielt je?
¿qué número calzas? wat is jouw schoenmaat?
¡qué pena! wat jammer!
¿qué pinta X aquí? wat voert X hier uit?

(que) quieras que no

of je nu wilt of niet

¡qué repelús! wat eng!
¡qué sé yo! weet ik veel!
¡que sigas bien! het beste ermee!
¡que sueñes con los angelitos! slaap lekker!

¿qué tal?

- fatal

- (¡) tirando

hoe gaat het?

heel slecht

matig

¿qué talla llevas?

wat is jouw kledingmaat?

¡que te diviertas! veel plezier!

¡que te mejores!

beterschap!

¿qué te parece? wat vind jij er van?

¿qué te propones?

wat ben je eigenlijk van plan?

¡qué tontería! wat een onzin!

¡qué va!

welnee!

qué vergüenza! wat een schande!
que ya es decir en dat wilt wel wat zeggen
que yo recuerde, ... voor zover ik me herinner ...
que yo sepa, ... voor zover ik weet ...
¡quién va a ser! wie anders?
queda mucho por hacer er is nog veel te doen; er moet nog veel (gedaan worden)

quedarse a la luna de Valencia,

quedarse con un palmo de narices

(erg) teleurgesteld achterblijven/zijn

 

quedar bien een goede indruk maken
quedar de palique blijven kletsen
quedarse de piedra stomverbaasd zijn
quedarse en agua de borrajas in duigen vallen, de mist ingaan
quedarse en ridículo bespottelijk doen
¿quedarse sin dinero zonder geld komen te zitten
quedarse sin habla versteld staan, sprakeloos zijn
¿quién da la vez? wie is de laatste in de rij?
¿quién habla? met wie spreek ik?
quitar, levantar, recoger la mesa de tafel afruimen
quitarse de la cabeza uit je hoofd zetten, op je buik schrijven
quitarse el sombrero ante alguien z'n petje afnemen voor iemand
¡quítate de ahí! wegwezen! eruit!
R
ratón, -ona de biblioteca boekenwurm
refrescar la memoria het geheugen opfrissen
recargar las pilas de batterijen opladen; weer energie opdoen
reír a carcajada tendida lang en luid schaterlachen

S

saber algo a punto fijo iets heel zeker weten
saber algo al dedillo iets op zijn/haar duimpje kennen
saber de buena tinta uit goede bron vernemen
saber de memoria, saber de carretilla uit het hoofd kennen
saber un rato sobre algo heel wat afweten van iets
saber qué terreno se pisa van wanten weten, deskundig zijn in de aanpak van iets
¿sabes lo lejos que está eso? weet je wel hoe ver dat is?
sacar a bailar ten dans vragen
sacar a colación ter sprake brengen
sacar al sol los trapos sucios de vuile was buiten hangen
sacar buenas notas goede cijfers halen
sacar pecho een hoge borst opzetten; zichzelf op de borst slaan (van trots)
sacar provecho de profijt hebben van

sacar de quicio a alguien/ sacar de sus casillas a alguien

sacar algo de quicio

iemand op zijn zenuwen werken

 

iets uit z'n verband trekken

sacar el carné/carnet de conducir het rijbewijs halen
sacar X años, meses, metros voorliggen (in leeftijd, bij sport)
sacarse la espina zijn hart luchten
salir a (la) luz aan het licht komen (figuurlijk); uitkomen
salir adelante rondkomen
salir bien, fatal/mal, mejor het er goed, slecht, beter vanaf brengen
salir de la nada van zeer nederige komaf zijn
salir del armario uit de kast komen (fig.)
salir pitando, salir por pies zich uit de voeten maken, ervandoor gaan
salirse con la suya zijn zin krijgen/doordrijven
salta a la vista het is overduidelijk
saltarse un semáforo door rood rijden
saltarse la clase spijbelen
la sangre altera iedereen is opgewonden; iedereen herleeft
saludo cordial hartelijke groet
sano y salvo veilig en wel
sea lo que sea hoe dan ook
se acabó het is uit, afgelopen, voorbij
se le cayó el alma a los pies de moed zonk hem/haar in de schoenen
se le va la pinza (a alguien) hij/zij doet gek

se me acumula el trabajo

se me amontona el trabajo

mijn werk hoopt zich op
se me cae la baba ik ga watertanden
se me da bien el español Spaans ligt mij wel
se me hace la boca agua het water loopt me in de mond
se me hace tarde dat wordt me te laat
se me ponen los pelos de punta de haren rijzen mij te berge
secreto a voces publiek geheim
seguir en X nog altijd in X zijn, verblijven
seguir en pie overeind blijven (staan)
seguir en sus trece voet bij stuk houden
¡según (cómo) se mire! het is maar hoe je het bekijkt
sentar bien goeddoen, deugd doen
sentar la cabeza zich settelen, zich binden
sentimientos encontrados gemengde gevoelens
sentir (ie) mariposas en el estómago vlinders in je buik voelen
sentirse a sus anchas zich op zijn gemak voelen
sentirse como pez en el agua zich als een vis in het water voelen
sentirse como Pedro en su casa zich ergens goed thuis voelen
¡sepa Judas!¡sabe Dios! Joost mag het weten!
ser capaz de in staat zijn om
ser como el agua y el aceite heel verschillend zijn qua karakter
ser de armas tomar van aanpakken weten
ser de cajón vanzelfsprekend/overduidelijk zijn
ser de pura cepa rasecht zijn
ser el día y la noche erg verschillend zijn
ser flaco, -a de memoria een slecht geheugen hebben
ser/estar fuerte como un roble beresterk zijn
ser la hostia té gek/geweldig zijn

ser más bueno que el arroz con leche

ser más bueno que el pan

heel hartelijk, goed zijn
ser más chulo que un ocho erg verwaand zijn
ser más listo, -a que el hambre zo sluw als een vos zijn
ser más listo, -a que los ratones colorados erg slim zijn
ser más pobre que una puta en cuaresma zo arm als een kerkrat zijn
ser más serio, -a que un ajo bloedserieus zijn
ser parco,-a en palabras weinigzeggend zijn, niet veel praten
ser plato de segunda mesa een ondergeschikte rol (moeten) spelen
ser rebuscado gekunsteld, vergezocht zijn.
ser ridículo, -a bespottelijk doen
ser tal para cual aan elkaar gewaagd zijn
ser todo oídos een en al oor zijn
ser un buitre egoïstisch zijn
ser un cero a la izquierda een grote nul zijn
ser un culo de mal asiento een onrustige persoon zijn
ser un pedazo de pan een goeie lobbes zijn
ser una cabeza dura een stijfkop zijn
ser una pasada erg bijzonder/speciaal zijn
ser una tumba zwijgen als vermoord
ser una urraca hebberig zijn
ser uña y carne onafscheidelijk zijn, heel goede vrienden zijn; twee handen op één buik zijn
si bien se mira alles welbeschouwd, als je het goed bekijkt
si mal no recuerdo als ik me goed herinner
si yo fuera tú als ik jou was
sin decir chus ni mus zonder boe of bah te zeggen
sin papeles illegale
sin pestañear zonder blikken of blozen; zonder tegen te stribbelen
sin prisa pero sin pausa(s) langzaam maar zeker
soltar un taco vloeken
somos siete wij zijn met z'n zevenen
soplar X velas X jaar oud worden
soy yo ik ben het
subir por las nubes de pan uit rijzen (prijzen)
subirse a las nubes hemelhoog stijgen
sudar la gota gorda zweten als een otter
suma y sigue en ga zo maar door

T

tan malo no es zo erg is het (ook weer) niet
(y) tan amigos (en) even goede vrienden
¡tanto mejor! blij toe!
tarde o temprano vroeg of laat
te conozco el juego ik heb je spelletje door
te debo (una)/estoy en deuda contigo ik sta bij jou in het krijt
te echo de menos ik mis je
te estás pasando je gaat te ver
te lo doy por escrito ik geef het je zwart op wit
te sobra razón je hebt groot gelijk
te veo el juego ik heb je door/in de gaten
te veo ido ik vind je afwezig uitzien
¿te viene bien? schikt het jou?
temblar como un flan beven als een rietje
tener algo claro, -a zeker zijn van iets
tener X años X jaar (oud) zijn
tener bemoles haken en ogen hebben
tener buena mano para algo bekwaam zijn in iets
tener buena pinta er goed uitzien
tener calor/frío het warm/koud hebben
tener canguelo het Spaanse benauwd hebben
tener cara de cansado, -a er moe uitzien
tener cara de palo geen enkele emotie tonen
tener cara de pocos amigos er slechtgehumeurd uitzien
tener celos (de) jaloers zijn (op)
tener chispa geestig, gevat zijn
tener don de gentes goed met mensen om kunnen gaan
tener la lengua de trapo/estropajo wartaal spreken, brabbelen
tener la lengua larga een grote mond hebben
tener la mente en blanco een black-out hebben
tener la sangre caliente erg opvliegend zijn
tener los nervios de punta op van de zenuwen zijn
tener mala pata pech hebben
tener mala suerte pech hebben
tener mal genio een slecht karakter hebben
tener manos de trapo twee linkerhanden hebben
tener más razón que un santo overschot van gelijk hebben
tener miedo a/de bang zijn voor
tener morro lef hebben
tener mucha labia welbespraakt zijn
tener mucha marcha van geen ophouden weten
tener mucho cuento veel praats hebben
tener muchos humos, tener ínfulas erg verwaand zijn, zich veel verbeelden
tener preferencia voorrang hebben
tener ganas de zin hebben in
tener por delante voor de boeg hebben
tenerle manía a alguien, algo een hekel hebben aan iemand, iets
tenerlo chungo een rotdag hebben

tener una cuenta pendiente con alguien

met iemand een appeltje te schillen hebben

¿tengo monos en la cara? heb ik iets van je aan?
tengo que confesar het moet mij van het hart
tener sobra de tiempo voldoende tijd hebben
tener su aquel iets aparts hebben, op een bepaalde manier aantrekkelijk zijn
tener mucho ángel charismatisch zijn; charme hebben
tengamos la fiesta en paz laten we de lieve vrede bewaren
tirar a burdeos (u otro color) bijna bordeauxkleurig (of een andere kleur) zijn
tirar de las orejas aan de oren trekken
tirar la casa por la ventana het geld over de balk gooien
tirar la toalla de handdoek in de ring gooien, het opgeven
tocar el cielo (precios) hemelhoog stijgen (prijzen)
tocar madera (sin patas) op hout afkloppen
tocar techo het maximum bereiken; de pan uitrijzen
tocar tierra aanmeren (van boot)
todo el santo día de godganse dag; de hele dag lang
¡o todos moros o todos cristianos! we doen het met z'n allen of we doen het niet!
tomar algo con pinzas iets met een korreltje zout nemen (fig.)
tomar el fresco een frisse neus halen
tomar el pelo a una persona iemand beetnemen, voor de gek houden
tomar las riendas de teugels in handen nemen
tomar la vez voordringen
tomar tierral landen (van vliegtuig)
tomar un trago iets gaan drinken
tomarse mucha confianza zich veel vrijheden veroorloven
tomarse un respiro even tot rust komen
traerse algo entre manos iets van plan zijn
¡trato hecho! afgesproken!
¡tú dirás! zeg jij het maar!
tumbarse a la bartola luilakken, lanterfanten

U

una cosa no quita la otra

het ene sluit het andere niet uit

un día sí y otro no om de andere dag
un golpe bajo een gemene streek
un perro verde een rare snijboon
una cosa no quita la otra het ene sluit het andere niet uit
una pareja de hecho een officieel samenwonend stel
una verdad como un templo een waarheid als een koe
uña y carne twee handen op één buik

V

va bien con past goed bij
¡vale la pena! het is de moeite waard!

valga la redundancia

sorry voor de herhaling

vamos a darnos prisa laten we opschieten
¡vaya morro! wat een lef!
¡vaya tostón! dat is een zware dobber, een hele kluif!
véase al dorso zie ommezijde
venir de perillas als geroepen komen
la verdad (es que) eerlijk gezegd
una verdad como un templo een waarheid als een koe
ver las estrellas sterretjes zien
¡vete a freír espárragos! loop naar de maan!
¡vete a hacer gárgaras! hoepel op!
vivir al día van de hand in de tand leven
vivir holgadamente een luxeleventje leiden
volver la cara a alguien iemand de rug toekeren
voy tirando z'n gangetje; het gaat wel (in antwoord op de vraag ¿qué tal?)
vuelvo enseguida ik kom zo terug
Y
¿y eso qué? en dus? en wat dan nog?
¡y punto en boca! punt uit! geen discussie meer!
¡ya caigo! ik snap het!
¡ya era hora! dat werd tijd!
ya es hora het is tijd, het wordt tijd om
ya escampa het klaart al op
¡ya está! klaar is kees! het is klaar!
¿ya le atienden? wordt u al geholpen?
¡ya lo creo! nou en of!
¡ya lo sé! dat weet ik al!
¡ya lo veo! nou snap ik het!
¡ya veo! ik snap het!
ya me lo imagino dat kan ik me best voorstellen
ya no caigo en tu juego ik doe niet meer mee met jouw spelletje
ya no puedo más ik kan niet meer
ya no se me ocurre nada ik kan niets meer bedenken
ya se hace tarde het wordt al laat
¿ya te has olvidado de ello? ben je dat vergeten?
¡ya veremos! we zullen wel zien!
¿ya ves? zie je wel?
ya voy ik kom eraan
¡yo qué sé! weet ik veel!
yo que tú in jouw plaats, als ik jou was

Historische uitspraken

Divide y vencerás. (Julio César, Napoleón) Verdeel en heers.
El más rico no es el que más tiene, sino el que sabe que no le falta nada. (Buda) Niet hij die het meeste bezit is de rijkste, maar wel hij die weet dat hij niets tekort komt.
Mente sana en cuerpo sano. (Juvenal) Een gezonde geest in een gezond lichaam.
Pienso, luego existo. (Descartes) Ik denk, dus ik besta.
Ser o no ser, esa es la cuestión. (Shakespeare) Zijn of niet zijn, dat is de vraag.
Solo sí es sí (Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual) Alleen ja is ja.
Vine, vi y vencí. (Julio César) Ik kwam, zag en overwon.

Presidir la mesa