10663 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieWeetwoorden, idioom e.d. | vaste uitdrukkingen


A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

 

A

 
¿a cuántos estamos? de hoeveelste is het?
a eso iba daar wilde ik het net over hebben
a la chita callando stilletjes, heimelijk
a la francesa op z'n Frans
a las tantas om ik weet niet hoe laat
a paso de tortuga met een slakkengangetje
a propósito tussen haakjes (figuurlijk)
¿a qué esperas? waar wacht je (nog) op?
¿a qué te dedicas? wat doe je (voor beroep)?
a salto de mata her en der; op de vlucht; armzalig
¡a ti qué te importa! dat gaat jou niets aan!
abrigarse bien zich warm aankleden
actuar de malo de rol van slechterik spelen
¡ahí está el toque! daar zit het hem juist in!
¡ahora caigo! nu snap ik het!
al buen callar llaman Sancho zwijgen is goud
al grano ter zake
al romper el día bij het krieken van de dag
¿algo más? verder nog iets?
¡alla voy, listos o no!  wie niet weg is, wordt gezien.
¡andando! weg zijn we!
andar como perros y gatos als kat en hond leven
andar con el tiempo met zijn tijd meegaan
andar con rodeos er omheen draaien
andar con tapujos geheimzinnig doen
aportar su granito de arena zijn steentje bijdragen
apretarse el cinturón de buikriem aanhalen
aprobar por los pelos met de hakken over de sloot slagen
acostarse con las gallinas met de kippen op stok gaan

 

B

 
bajo nivel del mar onder zeeniveau
beber los vientos por smoorverliefd zijn op
blanco como una sábana lijkbleek
boca abajo, arriba op de buik, op de rug
¡borrón y cuenta nueva!  zand erover! 
¡buen finde! goed weekend!

 

C

 
cada dos por tres Om de haverklap
caer en la trampa in de val lopen
cara de asco een vies gezicht
cara de mala leche een gezicht dat op onweer staat
cara de palo een strak gezicht
cara de pascuas een vrolijk gezicht

cara de pocos amigos

een nors gezicht  

cara de vinagre

een zuur gezicht
cara larga een lang gezicht
cargado, -a de bultos bepakt en bezakt
charlar por los codos honderduit praten
¡chin chin! proost!
¡cierra el pico! houd je snater, mond!
comer de sobaquillo etentje waarbij elk een hapje meebrengt
comer fuera uit eten gaan
¡cómo no! waarom niet? natuurlijk
¿cómo se te ocurrió? hoe kwam je op die gedachte?
¿cómo te llamas ya? hoe heet jij ook weer?
con gran lujo de detalles in geuren en kleuren
con las manos en la masa op heterdaad
con mucho gusto graag
con toda franquicia vrijuit
con una mano atrás y otra delante. met lege handen, zonder geld op zak
conocer de vista van gezicht kennen
consultarlo con la almohada ergens een nachtje over slapen
contarle los pelos al diablo op alle slakken zout leggen
cordial saludo hartelijke groet (brief)
cordialmente met hartelijke groeten
costar mucho tiempo

lang duren

creer que sí

denken van wel 

cruzársele los cables

een vlaag van verstandsverbijstering krijgen
¡cuánto tiempo sin verte! wat heb ik jou lang niet gezien!
cuento chino ongeloofwaardig verhaal
cuento de nunca acabar eindeloze geschiedenis
¡cuídate! zorg goed voor jezelf! Wees voorzichtig!
¡cumpleaños feliz, por muchos años! gelukkige verjaardag! op de jaren die nog komen!
cumplir años jarig zijn

 

D

 
dar a luz bevallen, moeder worden
dar en el clavo de spijker op z'n kop slaan
dar el pie y tomarse la mano  een vinger geven en de hand nemen
dar la bienvenida welkom heten

dar la luz verde

dar el visto bueno

groen licht geven
dar la vuelta a la manzana een blokje omlopen
dar largas  op de lange baan schuiven
dar un portazo met de deur slaan
dar un rodeo een omweg maken
darle a alguien las gracias por iemand voor iets bedanken
darle a alguien un estirón plots erg gegroeid zijn
darle las vueltas a un asunto blijven piekeren over iets
darse bien aanleg hebben voor
darse la vuelta zich omdraaien
darse un garbeo flaneren, een eindje omlopen
de arriba abajo van kop tot teen
de cabo a rabo, de pe a pa van a tot z
de entrada om te beginnen
de Guatemala a Guatepeor van kwaad naar erger  
de Madrid al cielo y en el cielo un agujero para verlo Madrid is geweldig
de nada graag gedaan
de pies a cabeza van top tot teen
de pura cepa rasecht
de su puño y letra eigenhandig
decir adiós a afscheid nemen van
decirlo en serio het echt menen
defenderse en español zich kunnen redden in het Spaans
¡déjalo! houd er over op! laat het!
dejar en paz met rust laten
dejar un recado een boodschap achterlaten (tel., antwoordapparaat, enz.)
demasiado saberlo, saberlo demasiado het maar al te goed weten
depende (de) het hangt ervan af.
descabezar un sueñecito een dutje doen
desde ya vanaf vandaag
¿desea algo mas? wilt u verder nog iets?
despedirse a la francesa ervandoor gaan zonder afscheid te nemen
dormir a cortinas verdes in de vrije natuur overnachten

dormir a pierna suelta,

como un lirón 

slapen als een roos
dormir hasta las tantas uitslapen
dormir la mona zijn roes uitslapen
durar poco niet lang meegaan

 

E

 
¡échale valor! Toon wat meer lef!
echar a cara o cruz kruis of munt gooien
echar balones fuera ontwijkende antwoorden geven
echar de menos missen
echar la llave op slot doen
echar una cabezadita een siesta doen
echar una mano a alguien iemand een handje helpen
echar una mirada, un vistazo a

een blik werpen op iets

echar de menos

missen

echarse a reír in lachen uitbarsten

el favor de la duda,

el beneficio de la duda

het voordeel van de twijfel
¡el mundo es un pañuelo! wat is de wereld toch klein!
el ratoncito Pérez de tandenfee
en pie de guerra op voet van oorlog
¡en qué lío me he metido! wat ben ik begonnen?

¡encantado, -a (de conocerle)!

- ¡mucho gusto!

aangenaam kennis te maken met u!

 aangenaam! het is mij een genoegen!

¡enhorabuena!

gefeliciteerd! (bij prestaties)

¡enseguida! het komt eraan! (bar)
entra por un oído y sale por el otro het gaat het ene oor in en het andere uit
entre comillas tussen aanhalingstekens (ook figuurlijk)
entre la espada y la pared tussen twee vuren
entre sueños dommelend, in je slaap
erre que erre kost wat kost
es muy de ti dat ben jij ten voeten uit
es usted muy amable dat is erg aardig van u
está bien que lo hagas het is correct dat je het doet
está para tirar het is versleten; kan weggegooid worden
estamos llegando we zijn er bijna
estar a dos velas op zwart zaad zitten
estar a la vuelta de la esquina om de hoek gelegen zijn
estar a las alturas opgewassen zijn tegen
estar a las duras y a las maduras er voor elkaar zijn in goede en in kwade tijden
estar a pan y agua op water en brood zitten
estar al pie del cañón paraat staan
estar bien gezond zijn, tevreden zijn, genoeg zijn
estar calado, -a hasta los huesos doornat zijn
estar como un tren erg knap zijn
estar con la mosca detrás de la oreja nattigheid voelen
estar de acuerdo het eens zijn
estar de bote en bote stampvol zijn
estar de cumpleaños jarig zijn
estar de enhorabuena dolgelukkig zijn, boffen
estar de moda in de mode zijn
estar de monos boos op elkaar zijn
estar de muda ruien, verharen, ververen
estar distraído, -a in de bonen zijn
estar en ascuas op hete kolen zitten
estar en Babia  wegdromen, verstrooid zijn
estar en la brecha

klaar staan, in de startblokken staan;

op de bres staan

estar en todo op alles bedacht zijn
estar entre Pinto y Valdemoro in dubio staan, twijfelen
estar fresco,-a/fresquito,-a como una lechuga zo fris als een hoentje zijn
estar harto, -a het beu zijn
estar hasta las narices de keel uithangen
estar hecho,-a una fiera razend zijn
estar más blanco, -a que el papel er lijkbleek uitzien
estar más claro que el agua zo klaar als een klontje zijn
estar metido, -a en un lío in de knoei zitten
estar pendiente in spanning afwachten
estar por las nubes de pan uitrijzen 
estar rendido, -a doodmoe zijn
estar sobre la mesa (un tema) komt ter sprake
estirar las piernas de benen strekken
esto va a misa moeders wil is wet
F  
fatal fataal; belabberd

fumar como un carretero 

Roken als een ketter
G  
gastar bromas grappen maken
gracias de antemano, gracias de anticipado, con (mis) gracias anticipadas bij voorbaat dank

 

H

 
ha llovido mucho desde entonces sinds toen is er veel water door de Rijn gestroomd
ha sido un placer het was een genoegen
hablar más de la cuenta zijn mond voorbij praten
hacer caso letten op
hacer de las suyas lastig doen
hacer esquina op de hoek van twee straten gebouwd staan
hacer la(s) maleta(s) zijn koffers pakken
hacer la vista gorda de andere kant uitkijken
hacer memoria in je geheugen graven
hacer pie de bodem kunnen voelen (bij zwemmen)
hacer su agosto gouden tijden beleven
hacerse amigos vrienden worden
hacerse añicos in gruzelementen vallen
hacerse de nuevas doen alsof je iets niet wist
hacer de un grano de arena una montaña van een mug een olifant maken
hacerse el sueco zich doof houden
hacerse la mosquita muerta je van de domme houden
hacerse ilusión(iones) zich illusies maken, zich verheugen
hay gato encerrado er is iets niet pluis
hay moros en la costa er is gevaar
he aquí ziehier
hilo y aguja naald en draad
hola a todos, todas hallo allemaal
hoy mismo vandaag nog

 

I

 
igualmente van hetzelfde, insgelijks
inquietarse por nada snel ongerust zijn
ir a paso de tortuga met een slakkegangetje gaan
ir de estreno gloednieuwe kleren dragen
ir de picos pardos zijn tijd nutteloos verdoen; op de lappen gaan
ir de punta en blanco piekfijn uitgedost zijn
ir de vacaciones op vakantie gaan
ir por algo iets gaan kopen
ir por partes niet alles tegelijk behandelen
ir y venir komen en gaan
irse pitando er tussenuit knijpen
írsele a uno el santo al cielo iets glad vergeten zijn 

 

L

 
la flor y nata de crème de la crème
labia no te falta je bent niet op je mondje gevallen
leer por encima vluchtig lezen
levantar el ánimo moed houden
levantar la voz zijn stem verheffen
llamar a capítulo op het matje roepen
llamar al pan, pan de dingen bij hun naam noemen
llegar a mesa puesta aankomen wanneer al het werk al gedaan is 
llevar puesto, -a, -os, -as dragen
llevar X años X jaar verschillen (in leeftijd)
llevarse a cabo volbrengen, uitvoeren , tot stand brengen
llevarse bien/mal goed/slecht met elkaar kunnen opschieten
llevarse consigo met zich mee brengen, tot gevolg hebben
llevarse un disgusto van streek zijn, ontgoocheld zijn
lo barato sale caro   goedkoop is duurkoop
lo mejor posible zo goed mogelijk
lo mismo no viene voor hetzelfde geld komt hij niet
lo que nos faltaba dat ontbrak er nog maar aan
lo siento het spijt me
lo veo claro dat zie ik wel zitten
lo veo difícil dat zie ik niet zitten

 

M

 
manos a la obra aan de slag
mantener el tipo iets aankunnen, moedig blijven
mantener la calma de rust bewaren
más o menos min of meer
me alegra el día  dit maakt mijn dag goed
me da lo mismo  het is mij om het even.
¿me das tu número de teléfono? mag ik jouw telefoonnummer?
me lo quitas de la boca je haalt mij de woorden uit de mond
me muero de vergüenza ik schaam me dood
me parece muy chulo het lijkt me erg leuk, cool
me parte el alma  het snijdt me door de ziel
me quita un peso de encima dat is een pak van mijn hart
me suena het komt me bekend voor
me uno a tu dolor ik leef met je mee
me viene de perlas dat komt me prima uit
media naranja wederhelft, partner
medio mundo veel volk
medir (i) 1,73 m 1.73 lang zijn (personen)
merecer la pena

de moeite waard zijn

meter las narices en todo zich overal mee bemoeien
meter la pata een blunder maken, een flater slaan
mezclar lo útil con lo agradable het aangename met het nuttige verenigen.
mira por donde wie had dat gedacht
mira quien habla dat moet jij nodig zeggen
mira tú kijk nou toch eens
mirarse a los ojos elkaar in de ogen kijken
mirar a las musurañas zitten te mijmeren, aan iets anders denken
mirar de reojo steelse blikken werpen op
molinos de viento (fig.) denkbeeldige vijanden
morirse de impaciencia popelen van ongeduld
morirse de risa zich doodlachen
morir sin sol, sin luz y sin moscas moederziel alleen sterven
muy buenos días een heel goedemorgen
muy de noche diep in de nacht

 

N

 
negarse (ie) en redondo vierkant weigeren
ni mucho menos allesbehalve
ni que decir tiene het hoeft geen betoog
ningún problema! geen (enkel) probleem!
no acabo de entenderlo

ik begrijp het maar niet

no caer en saco roto

niet in dovemansoren vallen

no corre prisa er is geen haast bij
no dar golpe geen klap doen
no dar pie con bola je voortdurend vergissen 
no decir esta boca es mía/no decir ni chus ni mus/no decir ni mu zwijgen, geen woord zeggen
no doy con la palabra ik kan niet op het woord komen
no es lo mío het spreekt mij niet aan, het is niet echt mijn ding
no es para tanto zo erg is het ook weer niet
no estar muy católico niet erg lekker zijn, zich niet goed voelen
no hay de qué graag gedaan, geen dank
no hay derecho dat pik ik niet
no hay mal que cien años dure eind goed, al goed
no hay pérdida

het is heel gemakkelijk te vinden

no hay pero que valga van maren kan geen sprake zijn
no le falta razón hij heeft geen ongelijk
no me agobies zeur niet zo
no me cambiaría con él ik zou niet graag in zijn schoenen staan
no me convence dat overtuigt me niet, dat geloof ik niet

¡no me lo esperaba!

¡no esperaba tanto!

dat had ik niet verwacht!

no pasa nada

dat is helemaal niet erg
no pegar ojo geen oog dichtdoen
no poder con alguien niet tegen iemand kunnen
no probar bocado helemaal niets eten, geen hap aanraken
no puedo verlo ni en pintura ik kan hem niet uitstaan.
no sale hasta las seis hij/zij vertrekt niet vóór zes uur
no se me ocurre nada ik kan niets bedenken
¡no seas sonso! doe niet zo dom!
¡no seas tan pelota! zit niet zo te slijmen!
¡no seas tonto! doe niet zo dwaas!
no ser moco de pavo niet te onderschatten zijn
no sirve para nada dat dient nergens toe
¡no te desanimes! laat de moed niet zakken!
¡no te lo creo! dat kan ik niet geloven!
¡no te metas! bemoei je er niet mee!
¡no te molestes! doe geen moeite!
¡no te pongas así! stel je niet zo aan!
¡no te precipites! loop niet zo hard van stapel!
no te sigo (fig.) ik kan je niet volgen
no tener donde caerse muerto straatarm zijn
no tener nada que perder niets te verliezen hebben
no tener pérdida gemakkelijk te vinden zijn
no tener pies ni cabeza kop noch staart hebben
no terminar de er maar niet in slagen te
normal y corriente doodgewoon
¿nos cobra? kunnen wij afrekenen?
nunca se sabe je weet maar nooit

 

P

 
pagar a escote het eindbedrag van de restaurantrekening betalen door het aantal aanwezige personen
pan comido fluitje van een cent
papel mojado een wassen neus
para colmo tot overmaat van ramp
partirse de risa het bescheuren van het lachen
pasar la noche en blanco een slapeloze nacht hebben
pasa un ángel er gaat een dominee voorbij
¡pase lo que pase! wat er ook gebeurt!
patas de araña hanenpoten
pedir hora con een afspraak maken (bij dokter, tandarts)
pedir un deseo een wens doen 
pensar en las musurañas zitten te mijmeren, aan iets anders denken
perder los papeles de kluts kwijtraken
permiso mag ik even door?
picarse por nada gauw op zijn teentjes getrapt zijn.    
poner a alguien en el baúl de los recuerdos iemand compleet vergeten zijn
poner algo a tiro iets erg makkelijk maken 
poner algo sobre el tapete iets in de groep gooien
poner el listón alto, bajo de lat hoog, laag leggen
poner la mesa de tafel dekken
poner una pica en Flandes iets moeilijks voor elkaar krijgen
poner unos ojos como platos enorme ogen opzetten
ponerle la piel de gallina a alguien kippenvel krijgen van iets
ponerle los cuernos a alguien iemand ontrouw zijn in een relatie
ponerse las botas copieus eten
ponérsele a uno los pelos de punta

iemands haren ten berge doen rijzen

ponerse en cuclillas hurken
por los pelos met de hakken over de sloot
por malas artes op een slinkse manier
¡por muchos años! op de jaren die nog komen!
¡por supuesto! uiteraard!
predicar con el ejemplo het goede voorbeeld geven
presidir la mesa

aan het hoofd van de tafel zitten; voorzitten

pueblo de mala muerte uithoek, gat
¡punto a la boca! mondje dicht!
punto y aparte punt, nieuwe regel

 

Q

 
¿qué adelantas, sacas con eso? wat schiet je daarmee op?
¡qué bien te veo! wat zie je er goed uit!
¡qué cacareo! wat een gekakel!
¡qué cara de funeral! wat een begrafenisgezicht!
¡qué coincidencia! wat een toeval!
¿qué le vamos a hacer? wat doe je eraan?
¡qué más da! wat geeft het!
¿qué mosca te ha picado? wat bezielt je?
¿qué número calzas? wat is jouw schoenmaat?
¿qué pinta X aquí? wat voert X hier uit?
¡qué sé yo!  weet ik veel!
¡que sigas bien! het beste ermee!
¡que sueñes con los angelitos! slaap lekker!

¿qué tal?

 - fatal

 - (voy) tirando

hoe gaat het?

heel slecht

matig

¿qué talla llevas?

wat is jouw kledingmaat?

¡que te mejores!

beterschap!

¿qué te propones?

wat ben je eigenlijk van plan?

¡qué va!

welnee!

que ya es decir  en dat wilt wel wat zeggen 
que yo recuerde, ... voor zover ik me herinner ...
que yo sepa, ... voor zover ik weet ...
queda mucho por hacer er is nog veel te doen
quedarse a la luna de Valencia teleurgesteld achterblijven
quedarse de piedra stomverbaasd zijn
¿quedarse sin dinero zonder geld komen te zitten
¿quién da la vez?  wie is de laatste in de rij?
¿quién habla? met wie spreek ik?
quien más, quien menos de ene wat meer dan de andere
quitar, levantar, recoger la mesa de tafel afruimen
quitarse de la cabeza uit je hoofd zetten, op je buik schrijven
R  
ratón, -ona de biblioteca boekenwurm
reír a carcajada tendida lang en luid schaterlachen

 S

 
saber un rato sobre algo heel wat afweten van ietsSacar el
¿sabes lo lejos que está eso? weet je wel hoe ver dat is?
sacar a bailar ten dans vragen
sacar buenas notas goede cijfers halen
sacar de quicio a alguien iemand tot wanhoop brengen
sacar el carné/carnet de conducir het rijbewijs halen
sacar X años, meses, metros voorliggen (in leeftijd, bij sport)
salir del armario uit de kast komen (fig.)
salirse con la suya zijn zin krijgen
saludo cordial hartelijke groet
se le cayó el almo a los pies de moed zonk hem/haar in de schoenen
se me hace tarde dat wordt me te laat
se me ponen los pelos de punta de haren rijzen mij te berge
secreto a voces publiek geheim
seguir en sus trece voet bij stuk houden
sentar bien goeddoen, deugd doen
sentirse a sus anchas zich op zijn gemak voelen
ser como el agua y el aceite heel verschillend zijn qua karakter
ser de pura cepa rasecht zijn
ser flaco, -a de memoria  een slecht geheugen hebben
ser la hostia té gek/geweldig zijn
ser más pobre que una puta en cuaresma zo arm als een kerkrat zijn
ser más serio, -a que un ajo bloedserieus zijn
ser parco,-a en palabras weinigzeggend zijn, niet veel praten
ser rebuscado gekunsteld, vergezocht zijn.
ser tal para cual aan elkaar gewaagd zijn
ser todo oídos een en al oor zijn
ser un pedazo de pan een goeie lobbes zijn
ser una cabeza dura een stijfkop zijn
ser una urraca hebberig zijn
ser uña y carne onafscheidelijk zijn, heel goede vrienden zijn
si bien se mira alles welbeschouwd, als je het goed bekijkt
si mal no recuerdo als ik me goed herinner
sin pestañear zonder blikken of blozen
sin prisa pero sin pausa(s) langzaam maar zeker
soltar un taco vloeken
somos siete wij zijn met z'n zevenen
soplar X velas X jaar oud worden
suma y sigue en ga zo maar door

 

T

 
(y) tan amigos (en) even goede vrienden
te debo/estoy en deuda contigo ik sta bij jou in het krijt
¿te viene bien? schikt het jou?
tener algo claro, -a zeker zijn van iets
tener buena mano para algo bekwaam zijn in iets
tener buena pinta er goed uitzien
tener calor/frío het warm/koud hebben
tener canguelo het Spaanse benauwd hebben
tener cara de cansado, -a er moe uitzien
tener cara de pocos amigos er slechtgehumeurd uitzien
tener chispa geestig, gevat zijn
tener don de gentes goed met mensen om kunnen gaan
tener la sangre caliente erg opvliegend zijn
tener manos de trapo twee linkerhanden hebben
tener miedo a/de bang zijn voor
tener morro lef hebben
tener mucha labia welbespraakt zijn
tener mucha marcha van geen ophouden weten
tener mucho cuento veel praats hebben
tener muchos humos, tener ínfulas erg verwaand zijn, zich veel verbeelden
tener preferencia voorrang hebben
tenerle manía a alguien, algo een hekel hebben aan iemand, iets
¿tengo monos en la cara? heb ik iets van je aan?
tirar a burdeos (u otro color) bijna bordeauxkleurig (of een andere kleur) zijn
tirar la casa por la ventana het geld over de balk gooien
tirar la toalla de handdoek in de ring gooien, het opgeven
tocar tierra aanmeren (van boot)
¡o todos moros o todos cristianos! we doen het met z'n allen of we doen het niet!
tomar el fresco een frisse neus halen
tomar el pelo a una persona iemand beetnemen, voor de gek houden
tomar tierral landen (van vliegtuig)
tomar un trago iets gaan drinken
tomarse un respiro even tot rust komen
¡tú dirás! zeg het maar!

 

U 

 
un día sí y otro no om de andere dag
un golpe bajo een gemene streek
un perro verde een rare snijboon
una cosa no quita la otra het ene sluit het andere niet uit
una pareja de hecho een officieel samenwonend stel
una verdad como un templo een waarheid als een koe 

 

V

 
¡vale la pena! het is de moeite waard!
vamos a darnos prisa laten we opschieten
¡vaya morro! wat een lef!
véase al dorso zie ommezijde
venir de perillas als geroepen komen
ver las estrellas sterretjes zien 
¡vete a freír espárragos!  loop naar de maan!
vuelvo enseguido ik kom zo terug
 Y  
¡ya está! klaar is Kees!
¿ya le atienden? wordt u al geholpen?
¡ya lo creo! nou en of!
¡ya lo sé! dat weet ik al!
¡ya lo veo! nou begrijp ik het!
ya me lo imagino dat kan ik me best voorstellen
¿ya te has olvidado de ello? ben je dat vergeten?
¿ya ves? zie je wel?
¡yo qué sé! weet ik veel! 
yo que tú in jouw plaats

 

Historische uitspraken

 
Divide y vencerás. (Julio César, Napoleón) Verdeel en heers. 
El más rico no es el que más tiene, sino el que sabe que no le falta nada. (Buda) Niet hij die het meeste bezit is de rijkste, maar wel hij die weet dat hij niets tekort komt.  
Mente sana en cuerpo sano. (Juvenal) Een gezonde geest in een gezond lichaam.
Pienso, luego existo. (Descartes) Ik denk, dus ik besta.
Ser o no ser, esa es la cuestión. (Shakespeare) Zijn of niet zijn, dat is de vraag.
Vine, vi y vencí. (Julio César) Ik kwam, zag en overwon. 

Presidir la mesaBeter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans