12050 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieWeetwoorden e.d. | vaste uitdrukkingen


A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

 

A

 
¿a cómo están? wat is de huidige prijs van? 
a cuerpo de rey vorstelijk
a cualquiera le pasa dat kan de beste overkomen
¿a cuántos estamos? de hoeveelste is het?
a empujones duwend, met geduw
a ojos vista(s) zienderogen
a regañadientes tandenknarsend, met tegenzin
a eso iba daar wilde ik het net over hebben
a la chita callando stilletjes, heimelijk
a la diabla met de Franse slag, snel en slordig
a la francesa op z'n Frans
a la intemperie  onder de blote hemel; blootgesteld aan weer en wind
a las tantas om ik weet niet hoe laat
a lo bestia in waanzinnige hoeveelheden
a lo hecho, pecho  gedane zaken nemen geen keer
a lo largo y ancho overal; over de hele lengte en breedte
a voz en cuello luidkeels 
a paso de tortuga met een slakkengangetje
a pie(s) juntillas voetstoots, blindelings
a propósito tussen haakjes (figuurlijk)
¿a qué esperas? waar wacht je (nog) op?
a que lo sabes wedden dat je het weet
¿a qué te dedicas? wat doe je (voor beroep)?
a salto de mata her en der; op de vlucht; armzalig
¡a ti qué te importa! dat gaat jou niets aan!
a toro pasado achteraf gezien 
a ver si  eens kijken of
abrigarse bien zich warm aankleden
acabáramos laten we de discussie hierbij beëindigen
acostarse con las gallinas met de kippen op stok gaan
actuar de malo de rol van slechterik spelen
¡ahí está el toque! daar zit het hem juist in!
¡ahí va! jeetje!, kijk eens aan!
¡ahora caigo!  nu snap ik het! 
al acecho op de loer, op jacht
al azar lukraak, op goed geluk
al buen callar llaman Sancho zwijgen is goud
al buen tuntún op goed geluk
al dedillo op zijn/haar duimpje (kennen)
al grano ter zake
al romper el día bij het krieken van de dag
¿algo más? verder nog iets?
¡Ancha es Castilla! Vrijheid, blijheid!
¡andando! weg zijn we!
andar como perros y gatos als kat en hond leven
andar con el tiempo met zijn tijd meegaan
andar/estar con la mosca detrás de la oreja argwanend zijn; argwaan koesteren
andar con rodeos er omheen draaien
andar con tapujos geheimzinnig doen
andar de cabeza veel aan je hoofd hebben; het razend druk hebben
andarse por las ramas van de hak op de tak springen 
aportar su granito de arena zijn steentje bijdragen
apretarse el cinturón de buikriem aanhalen
aprobar por los pelos met de hakken over de sloot slagen
¡aquí va! hier komt-ie!
arrimar el hombro de krachten bundelen

 

B

 
bailar al son que marcan  naar de pijpen dansen
bajo nivel del mar onder zeeniveau
basta por hoy het is genoeg voor vandaag
batir un récord een record breken
beber los vientos por smoorverliefd zijn op
¡bien hecho! goed gedaan!
blanco como una sábana lijkbleek
blanco y en botella, leche het is overduidelijk, zo klaar als een klontje
boca abajo, arriba op de buik, op de rug
¡borrón y cuenta nueva!  zand erover! 
buena parte een groot deel
¡buen finde! goed weekend!
buscar tres pies al gato spelden op laag water zoeken

 

C

 
cada dos por tres Om de haverklap
caer en la trampa/la ratonera in de val lopen
caer en (los) tópicos in clichés vervallen
cajón de sastre rommel, warboel
cara de asco een vies gezicht
cara de mala leche een gezicht dat op onweer staat
cara de palo een strak gezicht
cara de pascuas een vrolijk gezicht

cara de pocos amigos

een nors gezicht  

cara de vinagre

een zuur gezicht
cara larga een lang gezicht
cargado, -a de bultos bepakt en bezakt
de pura cepa zuiver, puur, echt
charlar por los codos honderduit praten
¡chin chin! proost!
¡cierra el pico! houd je snater, mond!
coger el timón het roer overnemen
comer a dos carrillos zijn buikje rond eten; van twee walletjes eten 
comer de sobaquillo etentje waarbij elk een hapje meebrengt
comer fuera uit eten gaan
¡cómo no! natuurlijk! waarom niet?
¿cómo se te ocurrió? hoe kwam je op die gedachte?
como si tal cosa alsof er niets aan de hand is
con buen pie met een goede start
con gran lujo de detalles in geuren en kleuren
con las manos en la masa op heterdaad
con mucho gusto graag
con toda franquicia vrijuit
con una mano atrás y otra delante. met lege handen, zonder geld op zak
conocer de vista van gezicht kennen
consultarlo con la almohada ergens een nachtje over slapen
contarle los pelos al diablo op alle slakken zout leggen
cordial saludo hartelijke groet (brief)
cordialmente met hartelijke groeten
cortar el bacalao de lakens uitdelen, de baas zijn
costar mucho tiempo

lang duren

creer que sí

denken van wel 

cruzar el charco de (Atlantische) oceaan oversteken
cruzar la palabra con alguien  met iemand een praatje maken
cruzar los dedos duimen

cruzársele los cables

een vlaag van verstandsverbijstering krijgen
¡cuánto tiempo sin verte! wat heb ik jou lang niet gezien!
cuento chino ongeloofwaardig verhaal
cuenta conmigo je kunt op me rekenen
cuento de nunca acabar eindeloze geschiedenis
¡cuídate! zorg goed voor jezelf! Wees voorzichtig!
¡cumpleaños feliz, por muchos años! gelukkige verjaardag! op de jaren die nog komen!
cumplir años jarig zijn
cumplir (la) condena zijn straf/tijd uitzitten

 

D

 
da gusto verlo het is een lust voor het oog
dar a luz bevallen, moeder worden
dar calabazas a una persona iemand de bons geven
dar de alta/ de alta genezen verklaren; het ziekteverlof stoppen
dar de baja/ la baja (ziekte)verlof geven
dar de bruces pal opbotsen tegen; stuiten op
dar de sí rekbaar zijn
dar el do de pecho zijn uiterste best doen, alles geven
dar en el clavo de spijker op z'n kop slaan
dar el pego in de maling nemen, beetnemen
dar el último toque de laatste hand leggen
dar la bienvenida welkom heten

dar la luz verde

dar el visto bueno

groen licht geven
dar la mano y coger el brazo  een vinger geven en de hand nemen
dar la vuelta a la manzana een blokje omlopen
dar largas  op de lange baan schuiven
dar mucho de sí veel opleveren; is goed om uit te delen
dar tiempo para over voldoende tijd beschikken om
dar un portazo met de deur slaan
dar un rodeo een omweg maken
darle a alguien las gracias por iemand voor iets bedanken
darle a alguien un estirón plots erg gegroeid zijn
darse bien aanleg hebben voor
darse de bruces con pal botsen op
darse la vida padre het ervan nemen
darse la vuelta zich omdraaien
darle las vueltas a un asunto blijven piekeren over iets
darse maña para  handig zijn in
darse por vencido, -a de moed opgeven, afhaken
darse un garbeo flaneren, een eindje omlopen
de arriba abajo van kop tot teen
de cabo a rabo, de pe a pa van a tot z
decir algo en serio iets serieus menen
de entrada om te beginnen
de golpe y porrazo op stel en sprong
de Guatemala a Guatepeor van kwaad naar erger  
de lo más honrado, -a zo eerlijk als goud
de Madrid al cielo y en el cielo un agujero para verlo Madrid is geweldig
de nada graag gedaan
de pies a cabeza van top tot teen
de prisa y corriendo halsoverkop, holderdebolder
de pura cepa rasecht
de su puño y letra eigenhandig
decir adiós a afscheid nemen van
decirlo en serio het echt menen
decirlo claro het duidelijk zeggen
defenderse en español zich kunnen redden in het Spaans
¡déjalo! houd er over op! laat het!
¡déjate de farsas! stel je niet zo aan!
¡déjame en paz! laat me met rust!
dejar un recado een boodschap achterlaten (tel., antwoordapparaat, enz.)
demasiado saberlo, saberlo demasiado het maar al te goed weten
depende  dat hangt ervan af
descabezar un sueñecito een dutje doen
desde ya vanaf vandaag
¿desea algo mas? wilt u verder nog iets?
despachar con buenas palabras afschepen; met een kluitje het riet insturen
despedirse (i) a la francesa ervandoor gaan zonder afscheid te nemen, met de noorderzon vertrekken
de un tirón in één ruk, in één keer
¡dicho y hecho! zo gezegd, zo gedaan!
donde comen dos, comen tres waarom honger lijden om een mondje meer?
dormir a cortinas verdes in de vrije natuur overnachten

dormir a pierna suelta,

como un lirón 

slapen als een roos
dormir hasta las tantas uitslapen
dormir la mona zijn roes uitslapen
durar poco niet lang meegaan

 

E

 
¡échale un galgo!

krijg die maar eens te pakken!

dat lukt nooit!

¡échale valor! toon wat meer lef!
echar a cara o cruz kruis of munt gooien
echar balones fuera ontwijkende antwoorden geven
echar de menos missen
echar la llave op slot doen
echar una cabezadita een siesta doen
echar una mano a alguien iemand een handje helpen
echar (más) años  (hogere) ouderdom schatten
echar una mirada, un vistazo a

een blik werpen op iets

echarse a la calle de straat opgaan
echarse a reír in lachen uitbarsten

el favor de la duda,

el beneficio de la duda

het voordeel van de twijfel
¡el mundo es un pañuelo! wat is de wereld toch klein!
el ratoncito Pérez de tandenfee
   
en paños menores in ondergoed
en pie de guerra op voet van oorlog
¡en qué lío me he metido! wat ben ik begonnen?
¿en qué quedamos? wat spreken we af?

¡encantado, -a (de conocerle)!

- ¡mucho gusto!

aangenaam kennis te maken met u!

 aangenaam! het is mij een genoegen!

se me encendió la bombilla ik kreeg een briljant idee

¡enhorabuena!

gefeliciteerd! (bij prestaties)

en mayor o en menor medida de ene wat meer dan de andere
en un abrir y cerrar los ojos, en un santiamén, en un periquete, en un dos por tres in een oogwenk, in een flits, in een tel
¡enseguida! het komt eraan! (bar)
entra por un oído y sale por el otro het gaat het ene oor in en het andere uit
entre comillas tussen aanhalingstekens (ook figuurlijk)
entre la espada y la pared tussen twee vuren
entre pitos y flautas zonder er erg in te hebben
entre sueños dommelend, in je slaap
equivocarse de camino de verkeerde weg nemen
érase una vez er was eens (begin van een sprookje)
erre que erre kost wat kost
es muy de ti dat ben jij ten voeten uit
es otro cantar dat is andere koek / een ander verhaal
es usted muy amable dat is erg aardig van u
eso está por ver dat valt nog te bezien
eso pasa al más pintado dat kan de beste overkomen
está bien que lo hagas het is correct dat je het doet
está chupado dat is een fluitje van een cent
está con el agua al cuello het water staat hem/haar aan de lippen
está para tirar het is versleten; kan weggegooid worden
estamos llegando we zijn er bijna
estar a dos velas op zwart zaad zitten
estar a la vuelta de la esquina om de hoek gelegen zijn
estar a las alturas opgewassen zijn tegen
estar a las duras y a las maduras er voor elkaar zijn in goede en in kwade tijden
estar a (su) gusto naar zijn zin hebben
estar al caer op het punt staan te gebeuren, aan te komen 
estar a pan y agua op water en brood zitten
estar al pie del cañón paraat staan
estar al tanto de op de hoogte zijn van 
estar bien goed zijn, leuk zijn geschikt zijn; gezond zijn, tevreden zijn, genoeg zijn; er goed uitzien
estar bien (de salud) het goed maken (qua gezondheid)
estar calado, -a hasta los huesos kletsnat, doorweekt zijn
estar como un tren erg knap zijn
estar como unas castañuelas dolblij zijn
estar como una gamba en un garaje (staan te) kijken als een kat in een vreemd pakhuis
estar con la mosca detrás de la oreja wantrouwend zijn; nattigheid voelen
estar de acuerdo het eens zijn
estar de baja met ziekteverlof zijn
estar de bote en bote stampvol zijn
estar de capa caída  ten einde lopen, op zijn retour zijn
estar de cumpleaños jarig zijn
estar de enhorabuena gelukkig zijn, boffen
estar de guasa in een gekke bui zijn
estar de mal humor slechtgehumeurd zijn 
estar de moda in de mode zijn
estar de monos boos op elkaar zijn
estar de muda ruien, verharen, ververen
estar de vuelta terug zijn
estar distraído, -a in de bonen zijn
estar empapado, -a hasta los huesos doorweekt zijn
estar enamorado, -a hasta el tuétano smoorverliefd zijn
estar en ascuas op hete kolen zitten
estar en Babia  wegdromen, verstrooid zijn
estar en camino onderweg zijn
estar en el camino op de goede weg zijn
estar en la brecha

klaar staan, in de startblokken staan;

op de bres staan

estar en todo op alles bedacht zijn
estar entre Pinto y Valdemoro in dubio staan, twijfelen
estar fresco, -a

vers, koel zijn (letterlijk)

het mis hebben (figuurlijk)

estar fresco,-a/fresquito,-a como una lechuga zo fris als een hoentje zijn
estar harto, -a het beu zijn
estar hasta arriba con trabajo tot over je oren in het werk zitten
estar hasta las narices de keel uithangen
estar hecho, -a una fiera razend zijn
estar hecho, -a polvo bekaf zijn
estar lleno, -a vol zijn
estar más blanco, -a que el papel er lijkbleek uitzien
estar más claro que el agua zo klaar als een klontje zijn
estar metido, -a en un lío in de knoei zitten
estar mojado hasta los huesos doorweekt zijn
estar pendiente in spanning afwachten
estar en las nubes verstrooid zijn
estar por las nubes de pan uitrijzen 
estar rendido, -a doodmoe zijn
estar sobre la mesa (un tema) komt ter sprake
estés donde estés waar je ook bent, waar dan ook
estirar las piernas de benen strekken
esto va a misa moeders wil is wet
estoy haciendo el ridículo ik sta voor schut
F  
fatal fataal; belabberd

fumar como un carretero 

roken als een ketter
G  
gastar bromas grappen maken
gracias de antemano, gracias de anticipado, con (mis) gracias anticipadas bij voorbaat dank
gritar como un energúmeno roepen/tekeergaan als een bezetene

 

H

 
ha llovido mucho desde entonces sinds toen is er veel water door de Rijn gestroomd
ha sido un placer het was een genoegen
hablar más de la cuenta (te)veel praten
hablar por los codos honderduit praten
hacer carantoñas  lief doen, meestal om iets te bereiken
hacer caso letten op
hacer de las suyas lastig doen
hacer esquina op de hoek van twee straten gebouwd staan
hace un frío que pela het is ijskoud
hacer la(s) maleta(s) zijn koffers pakken
hacer la vista gorda de andere kant uitkijken
hacer memoria in je geheugen graven
hacer pie de bodem kunnen voelen (bij zwemmen)
hacer su agosto gouden tijden beleven
hacerse amigos vrienden worden
hacerse añicos in gruzelementen vallen
hacerse de nuevas doen alsof je iets niet wist
hacer de un grano de arena una montaña van een mug een olifant maken
hacerse el desentendido, el loco doen alsof je neus bloedt
hacerse el encontradizo doen alsof je iemand toevallig tegenkomt
hacerse el remolón, la remolona treuzelen
hacerse el sueco zich doof houden
hacerse la mosquita muerta je van de domme houden
hacerse ilusión(iones) zich illusies maken, zich verheugen
haciendo mutis stilletjes
hagas lo que hagas wat je ook doet
hay gato encerrado er is iets niet pluis
hay moros en la costa er is gevaar
he aquí ziehier
hilo y aguja naald en draad
hola a todos, todas hallo allemaal
hoy mismo vandaag nog
hurgarse la nariz in zijn neus peuteren

 

I

 
igualmente van hetzelfde, insgelijks
inquietarse por nada snel ongerust zijn
ir a paso de tortuga met een slakkegangetje gaan
ir de estreno gloednieuwe kleren dragen
ir de picos pardos zijn tijd nutteloos verdoen; op de lappen gaan
ir de punta en blanco piekfijn uitgedost zijn
ir de vacaciones op vakantie gaan
ir en fila india in ganzenpas gaan
ir (a) por algo iets gaan kopen/halen
ir por partes niet alles tegelijk behandelen
ir y venir komen en gaan
irse de la lengua een geheim doorvertellen
irse pitando er tussenuit knijpen
irse por las ramas zich verliezen in details
írsele a uno el santo al cielo iets glad vergeten zijn 

 

L

 
la flor y nata de crème de la crème
labia no te falta je bent niet op je mondje gevallen
leer por encima vluchtig lezen
lejos del mundanal ruido  ver van de lawaaierige wereld; ver van het drukke leven in de stad
levantar el ánimo moed houden
levantar la voz zijn stem verheffen
limpiar la pizarra het schoolbord schoonnmaken; schoon schip maken
¡listos o no, allá voy! wie niet weg is, wordt gezien.
llamar a capítulo op het matje roepen
llamar al pan, pan y al vino, vino de dingen bij hun naam noemen
llegar a mesa puesta aankomen wanneer al het werk al gedaan is 
llevar el gato al agua de kat de bel aanbinden
llevar puesto, -a, -os, -as dragen
llevar X años X jaar verschillen (in leeftijd)
llevarse a cabo volbrengen, uitvoeren , tot stand brengen
llevarse bien/mal goed/slecht met elkaar kunnen opschieten
llevarse consigo met zich mee brengen, tot gevolg hebben
llevarse un disgusto van streek zijn, ontgoocheld zijn
   
llover a cántaros heel hard regenen
lo barato sale caro   goedkoop is duurkoop
lo mejor posible zo goed mogelijk
lo mismo no viene voor hetzelfde geld komt hij niet
lo que nos faltaba dat ontbrak er nog maar aan
lo siento het spijt me
lo tengo en la punta de la lengua het ligt op het puntje van mijn tong
lo veo claro dat zie ik wel zitten
lo veo difícil dat zie ik niet zitten

 

M

 
manos a la obra aan de slag
mantener el tipo iets aankunnen, moedig blijven
(man)tener la boca cerrada  iets niet verklappen, niet verder vertellen
mantener la calma de rust bewaren
mantener la sangre fría koelbloedig blijven
más o menos min of meer
matar el gusanillo de honger stillen
me alegra el día  dit maakt mijn dag goed
me da lo mismo  het is mij om het even.
¿me das tu número de teléfono? mag ik jouw telefoonnummer?
¿me explico? ben ik duidelijk?
me hace (mucha) ilusión ik kijk er (erg) naar uit, ik verheug me
me lo contó un pajarito ik weet het van horen zeggen
me lo quitas de la boca je haalt mij de woorden uit de mond
me muero de vergüenza ik schaam me dood
me parece muy chulo het lijkt me erg leuk, cool
me parte el alma  het snijdt me door de ziel
me pones negro, -a je werkt me op mijn zenuwen
me quita un peso de encima dat is een pak van mijn hart
me saca de quicio het werkt op mijn zenuwen
me suena het komt me bekend voor
me uno a tu dolor ik leef met je mee

me viene de perlas

me viene al pelo

dat komt me prima uit
media naranja wederhelft, partner
medio mundo veel volk
medir (i) 1,73 m 1.73 lang zijn (personen)
menos mal (que)+ indicativo gelukkig maar (dat)
merecer la pena

de moeite waard zijn

meter baza een duit in het zakje doen
meter las narices en todo zich overal mee bemoeien
meter la pata een blunder maken, een flater slaan
meterse con una persona het iemand lastig maken
meterse en líos zich in de nesten werken
mezclar lo útil con lo agradable het aangename met het nuttige verenigen.
mira por donde wie had dat gedacht
mira quien habla dat moet jij nodig zeggen
mira kijk (jij) eens 
mira tú kijk nou toch eens
mirarse a los ojos elkaar in de ogen kijken
mirar a las musurañas zitten te mijmeren, aan iets anders denken
mirar de reojo steelse blikken werpen op
molinos de viento (fig.) denkbeeldige vijanden
morirse de impaciencia popelen van ongeduld
morirse de risa zich doodlachen
morir sin sol, sin luz y sin moscas moederziel alleen sterven
muy buenos días een heel goedemorgen
muy de noche diep in de nacht

 

N

 
¡narices! je kan me wat!
negarse (ie) en redondo vierkant weigeren

ni el tato  

ni el perry

helemaal niemand
ni mucho menos allesbehalve
ni que decir tiene het hoeft geen betoog
ningún problema! geen (enkel) probleem!
no acabo de entenderlo

ik begrijp het maar niet

no caber ni un alfiler propvol zijn/zitten
no caer en saco roto

niet in dovemansoren vallen

no corre prisa er is geen haast bij
no dar golpe geen klap doen
no dar pie con bola je voortdurend vergissen 
no decir esta boca es mía/no decir ni chus ni mus/no decir ni mu zwijgen, geen woord zeggen
no doy con la palabra ik kan niet op het woord komen
no es lo mío het spreekt mij niet aan, het is niet echt mijn ding
no es moco del pavo, no es nada del otro mundo dat is niets bijzonders
no es para tanto zo erg is het ook weer niet

no estar muy católico

no estar bien

niet erg lekker zijn, zich niet goed voelen
no faltaba más dat ontbrak er nog aan
no fue para tirar cohetes het was niet bijzonder
no ha venido ni el Tato er is helemaal niemand gekomen
no hay de qué graag gedaan, geen dank
no hay derecho dat pik ik niet; dat is geen stijl
no hay forma/manera het lukt niet, het is onmogelijk
no hay mal que cien años dure eind goed, al goed
no hay pérdida

het is heel gemakkelijk te vinden

no hay pero que valga van maren kan geen sprake zijn

no hay tu tía/ tutía

no hay remedio

er zit niets anders op
no le falta razón hij heeft geen ongelijk
no me agobies zeur niet zo
no me cabe en la cabeza ik kan er maar niet over uit
no me cambiaría por él ik zou niet graag in zijn schoenen staan
no me convence dat overtuigt me niet, dat geloof ik niet

¡no me lo esperaba!

¡no esperaba tanto!

dat had ik niet verwacht!

no pasa nada

dat is helemaal niet erg
no pegar ojo geen oog dichtdoen
no poder con alguien niet tegen iemand kunnen
no probar bocado helemaal niets eten, geen hap aanraken
no puedo verlo ni en pintura ik kan hem niet uitstaan.
no sale hasta las seis hij/zij vertrekt niet vóór zes uur
no se me ocurre nada ik kan niets bedenken
¡no seas sonso! doe niet zo dom!
¡no seas tan pelota! zit niet zo te slijmen!
¡no seas tonto! doe niet zo dwaas!
no ser gran cosa niets bijzonders zijn
no ser la alegría de la huerta  vreselijk saai; pessimistisch zijn
no ser moco de pavo niet te onderschatten zijn
no sirve para nada dat dient nergens toe
¡no te desanimes! laat de moed niet zakken!
¡no te lo creo! dat kan ik niet geloven!
¡no te lo tomes a mal!  trek het je niet aan! neem het niet zo ernstig op!
¡no te metas! bemoei je er niet mee!
¡no te molestes! doe geen moeite!
¡no te pongas así! stel je niet zo aan!
¡no te precipites! loop niet zo hard van stapel!
no te sigo (fig.) ik kan je niet volgen
no tener donde caerse muerto straatarm zijn
(no) tener dos dedos de frente (geen) gezond verstand hebben, (niet) erg slim zijn
no tener la menor idea, no tener ni (puta) idea geen flauw idee hebben
no tener nada que perder niets te verliezen hebben
no tener importancia er niet toe doen, geen belang hebben
no tener pérdida gemakkelijk te vinden zijn
no tener pies ni cabeza kop noch staart hebben
no tener sentido geen steek houden
no terminar de er maar niet in slagen te
no ver ni gota geen steek (kunnen) zien
normal y corriente doodgewoon
¿nos cobra? kunnen wij afrekenen?
nunca se sabe je weet maar nooit

 

P

 
pagar a escote het eindbedrag van de restaurantrekening betalen door het aantal aanwezige personen
pan comido fluitje van een cent
papel mojado een wassen neus
para chuparse los dedos om je vingers af te likken
para colmo tot overmaat van ramp
pagar el pato  ergens voor opdraaien, het gelag betalen
para más inri  tot overmaat van ramp; sterker nog, meer nog
¡para nada! geen probleem! in het geheel niet!
partirse de risa het bescheuren van het lachen
pasa un ángel er gaat een dominee voorbij
pasar la noche en blanco een slapeloze nacht hebben
pasarse de la raya te ver gaan (figuurlijk)
¡pase lo que pase! wat er ook gebeurt!
pasear su mirada por zijn blik laten rondgaan
patas de araña hanenpoten
pedir hora con een afspraak maken (bij dokter, tandarts)
pedir un deseo een wens doen 
pegar un patinazo een flater begaan
pegársele a uno las sábanas zich verslapen
pensar en las musurañas zitten te mijmeren, aan iets anders denken
perder los estribos de zelfbeheersing verliezen
perder los papeles, la cabeza de kluts kwijtraken
permiso mag ik even door?
pero que muy echt helemaal
mi más sentido pésame mijn oprechte deelneming
picarse por nada gauw op zijn teentjes getrapt zijn 
¡pinta un bosque y piérdete! donder op!
pisar los pies a una persona iemand op zijn tenen trappen
pisar los talones a una persona iemand op de hielen zitten
poner a alguien en el baúl de los recuerdos iemand compleet vergeten zijn
poner a alguien en/por/sobre las nubes iemand de hemel inprijzen, iemand ophemelen
poner a alguien en ridículo   iemand voor schut zetten
poner a prueba op de proef stellen
poner algo a tiro iets erg makkelijk maken 
poner algo sobre el tapete iets in de groep gooien
poner el grito al/en el cielo  luidkeels protesteren, op zijn achterste benen gaan staan
poner el listón alto, bajo de lat hoog, laag leggen
poner la mesa de tafel dekken
poner una pica en Flandes iets moeilijks voor elkaar krijgen
poner unos ojos como platos enorme ogen opzetten
ponerle la piel de gallina a alguien ergens kippenvel van krijgen
ponerle los cuernos a alguien iemand ontrouw zijn in een relatie
ponerse al día bijpraten
ponerse al teléfono aan de telefoon komen; doorverbinden
ponerse de perfil  uit lafheid geen standpunt innemen
ponerse las botas copieus eten
ponérsele a uno los pelos de punta

iemands haren ten berge doen rijzen

ponerse en cuclillas hurken
por los codos honderduit
por los pelos op het nippertje; met de hakken over de sloot
por malas artes op een slinkse manier
por si fuera poco alsof het nog niet erg genoeg is/was
¡por supuesto! uiteraard!
predicar con el ejemplo het goede voorbeeld geven
presidir la mesa

aan het hoofd van de tafel zitten; voorzitten

pueblo de mala muerte uithoek, gat
¡punto a la boca! mondje dicht!
punto y aparte punt, nieuwe regel

 

Q

 
¿qué adelantas, sacas con eso? wat schiet je daarmee op?
¡qué bien te veo! wat zie je er goed uit!
¡qué cacao! wat een gedoe!
¡qué cacareo! wat een gekakel!
¡qué cara de funeral! wat een begrafenisgezicht!
¡qué coincidencia! wat een toeval!
¡que cumplas muchos más! en op de jaren die nog komen! 
¡qué follón! wat een gedoe!
¡qué guay! té gek!
¿qué le vamos a hacer? wat doe je eraan?
¡qué lío! wat een gedoe! wat een troep!
¡qué majadería! wat een gezeur/gezever!
¡qué más da! wat geeft het! wat maakt het verschil?
¿qué mosca te ha picado? wat bezielt je?
¿qué número calzas? wat is jouw schoenmaat?
¿qué pinta X aquí? wat voert X hier uit?
¡qué repelús! wat eng!
¡qué sé yo!  weet ik veel!
¡que sigas bien! het beste ermee!
¡que sueñes con los angelitos! slaap lekker!

¿qué tal?

 - fatal

 - (voy) tirando

hoe gaat het?

heel slecht

matig

¿qué talla llevas?

wat is jouw kledingmaat?

¡que te mejores!

beterschap!

¿qué te parece?  wat vind jij er van?

¿qué te propones?

wat ben je eigenlijk van plan?

¡qué va!

welnee!

qué vergüenza! wat een schande!
que ya es decir  en dat wilt wel wat zeggen 
que yo recuerde, ... voor zover ik me herinner ...
que yo sepa, ... voor zover ik weet ...
¡quién va a ser! wie anders?
queda mucho por hacer er is nog veel te doen; er moet nog veel (gedaan worden)

quedarse a la luna de Valencia,

quedarse con un palmo de narices

(erg) teleurgesteld achterblijven/zijn

 

quedarse de piedra stomverbaasd zijn
¿quedarse sin dinero zonder geld komen te zitten
¿quién da la vez?  wie is de laatste in de rij?
¿quién habla? met wie spreek ik?
quitar, levantar, recoger la mesa de tafel afruimen
quitarse de la cabeza uit je hoofd zetten, op je buik schrijven
quitarse el sombrero ante alguien z'n petje afnemen voor iemand
R  
ratón, -ona de biblioteca boekenwurm
refrescar la memoria het geheugen opfrissen
reír a carcajada tendida lang en luid schaterlachen

 S

 
saber al dedillo op zijn/haar duimpje kennen
saber de buena tinta uit goede bron vernemen
saber de memoria uit het hoofd kennen
saber un rato sobre algo heel wat afweten van iets
saber qué terreno se pisa  van wanten weten, deskundig zijn in de aanpak van iets
¿sabes lo lejos que está eso? weet je wel hoe ver dat is?
sacar a bailar ten dans vragen
sacar al sol los trapos sucios de vuile was buiten hangen
sacar buenas notas goede cijfers halen
sacar provecho de  profijt hebben van
sacar de quicio a alguien iemand tot wanhoop brengen
sacar el carné/carnet de conducir het rijbewijs halen
sacar X años, meses, metros voorliggen (in leeftijd, bij sport)
salir a (la) luz aan het licht komen (figuurlijk); uitkomen
salir bien, fatal/mal, mejor   het er goed, slecht, beter vanaf brengen
salir de la nada van zeer nederige komaf zijn
salir del armario uit de kast komen (fig.)
salirse con la suya zijn zin krijgen
saltarse un semáforo door rood rijden
saltarse la clase spijbelen
saludo cordial hartelijke groet
se le cayó el alma a los pies de moed zonk hem/haar in de schoenen
se me cae la baba ik ga watertanden
se me hace tarde dat wordt me te laat
se me ponen los pelos de punta de haren rijzen mij te berge
secreto a voces publiek geheim
seguir en sus trece voet bij stuk houden
¡según (cómo) se mire!  het is maar hoe je het bekijkt
sentar bien goeddoen, deugd doen
sentar la cabeza zich settelen, zich binden
sentirse a sus anchas zich op zijn gemak voelen
sentirse como pez en el agua zich als een vis in het water voelen
ser capaz de in staat zijn om 
ser como el agua y el aceite heel verschillend zijn qua karakter
ser de pura cepa rasecht zijn
ser flaco, -a de memoria  een slecht geheugen hebben
ser fuerte como un roble beresterk zijn
ser la hostia té gek/geweldig zijn
ser más listo, -a que el hambre zo sluw als een vos zijn
ser más pobre que una puta en cuaresma zo arm als een kerkrat zijn
ser más serio, -a que un ajo bloedserieus zijn
ser parco,-a en palabras weinigzeggend zijn, niet veel praten
ser rebuscado gekunsteld, vergezocht zijn.
ser ridículo, -a bespottelijk doen
ser tal para cual aan elkaar gewaagd zijn
ser todo oídos een en al oor zijn
ser un culo de mal asiento een onrustige persoon zijn
ser un pedazo de pan een goeie lobbes zijn
ser una cabeza dura een stijfkop zijn
ser una tumba zwijgen als vermoord
ser una urraca hebberig zijn
ser uña y carne onafscheidelijk zijn, heel goede vrienden zijn; twee handen op één buik zijn
si bien se mira alles welbeschouwd, als je het goed bekijkt
si mal no recuerdo als ik me goed herinner
sin decir chus ni mus zonder boe of bah te zeggen
sin papeles illegale
sin pestañear zonder blikken of blozen; zonder tegen te stribbelen
sin prisa pero sin pausa(s) langzaam maar zeker
soltar un taco vloeken
somos siete wij zijn met z'n zevenen
soplar X velas X jaar oud worden
subir por las nubes hemelhoog stijgen
suma y sigue en ga zo maar door

 

T

 
(y) tan amigos (en) even goede vrienden
¡tanto mejor! blij toe!
te debo/estoy en deuda contigo ik sta bij jou in het krijt
te veo el juego ik heb je door/in de gaten
te veo ido ik vind je afwezig uitzien
¿te viene bien? schikt het jou?
tener algo claro, -a zeker zijn van iets
tener X años X jaar (oud) zijn
tener bemoles haken en ogen hebben
tener buena mano para algo bekwaam zijn in iets
tener buena pinta er goed uitzien
tener calor/frío het warm/koud hebben
tener canguelo het Spaanse benauwd hebben
tener cara de cansado, -a er moe uitzien
tener cara de palo geen enkele emotie tonen
tener cara de pocos amigos er slechtgehumeurd uitzien
tener celos (de) jaloers zijn (op)
tener chispa geestig, gevat zijn
tener don de gentes goed met mensen om kunnen gaan
tener la lengua de trapo/estropajo wartaal spreken, brabbelen
tener la sangre caliente erg opvliegend zijn
tener mal genio een slecht karakter hebben
tener manos de trapo twee linkerhanden hebben
tener más razón que un santo overschot van gelijk hebben
tener miedo a/de bang zijn voor
tener morro lef hebben
tener mucha labia welbespraakt zijn
tener mucha marcha van geen ophouden weten
tener mucho cuento veel praats hebben
tener muchos humos, tener ínfulas erg verwaand zijn, zich veel verbeelden
tener preferencia voorrang hebben
tener ganas de zin hebben in
tenerle manía a alguien, algo een hekel hebben aan iemand, iets
tenerlo chungo een rotdag hebben
¿tengo monos en la cara? heb ik iets van je aan?
tengo que confesar het moet mij van het hart
tirar a burdeos (u otro color) bijna bordeauxkleurig (of een andere kleur) zijn
tirar de las orejas aan de oren trekken 
tirar la casa por la ventana het geld over de balk gooien
tirar la toalla de handdoek in de ring gooien, het opgeven
tocar tierra aanmeren (van boot)
todo el santo día de godganse dag; de hele dag lang
¡o todos moros o todos cristianos! we doen het met z'n allen of we doen het niet!
tomar el fresco een frisse neus halen
tomar el pelo a una persona iemand beetnemen, voor de gek houden
tomar la vez voordringen
tomar tierral landen (van vliegtuig)
tomar un trago iets gaan drinken
tomarse mucha confianza zich veel vrijheden veroorloven
tomarse un respiro even tot rust komen
traerse algo entre manos iets van plan zijn
¡trato hecho! afgesproken!
¡tú dirás! zeg het maar!

 

U 

 

una cosa no quita la otra

het ene sluit het andere niet uit

un día sí y otro no om de andere dag
un golpe bajo een gemene streek
un perro verde een rare snijboon
una cosa no quita la otra het ene sluit het andere niet uit
una pareja de hecho een officieel samenwonend stel
una verdad como un templo een waarheid als een koe 
uña y carne twee handen op één buik

 

V

 
va bien con past goed bij
¡vale la pena! het is de moeite waard!
vamos a darnos prisa laten we opschieten
¡vaya morro! wat een lef!
¡vaya tostón! dat is een zware dobber, een hele kluif!
véase al dorso zie ommezijde
venir de perillas als geroepen komen
la verdad eerlijk gezegd
una verdad como un templo een waarheid als een koe
ver las estrellas sterretjes zien 
¡vete a freír espárragos!  loop naar de maan!
¡vete a hacer gárgaras! hoepel op!
voy comprendiendo ik begin het te begrijpen
vuelvo enseguida ik kom zo terug
 Y  
¿y eso qué?  en dus? en wat dan nog? 
¡ya caigo! ik snap het!
ya es hora het is tijd, het wordt tijd om
¡ya está! klaar is Kees!
¿ya le atienden? wordt u al geholpen?
¡ya lo creo! nou en of!
¡ya lo sé! dat weet ik al!
¡ya lo veo! nou begrijp ik het!
ya me lo imagino dat kan ik me best voorstellen
ya no puedo más ik kan niet meer
ya no se me ocurre nada ik kan niets meer bedenken
ya se hace tarde het wordt al laat
¿ya te has olvidado de ello? ben je dat vergeten?
¡ya veremos! we zullen wel zien!
¿ya ves? zie je wel?
¡yo qué sé! weet ik veel! 
yo que tú in jouw plaats

 

Historische uitspraken

 
Divide y vencerás. (Julio César, Napoleón) Verdeel en heers. 
El más rico no es el que más tiene, sino el que sabe que no le falta nada. (Buda) Niet hij die het meeste bezit is de rijkste, maar wel hij die weet dat hij niets tekort komt.  
Mente sana en cuerpo sano. (Juvenal) Een gezonde geest in een gezond lichaam.
Pienso, luego existo. (Descartes) Ik denk, dus ik besta.
Ser o no ser, esa es la cuestión. (Shakespeare) Zijn of niet zijn, dat is de vraag.
Vine, vi y vencí. (Julio César) Ik kwam, zag en overwon. 

Presidir la mesaBeter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans