MOB-versie | Naar grote versieezelsbruggetjes

TRUCOS MNEMOTÉCNICOS (EZELSBRUGGETJES)

  

GRAMMATICAAL

 

mannelijk/vrouwelijk

 

-  woorden die eindigen op deze letters: L – O – N – E – R – S  zijn over het algemeen mannelijk: el árbol, el barco, el andén, el hombre, el palmar, el ciprés

 

-  vrouwelijke woorden duiden vaak iets kleiners aan dan mannelijke: pimienta vs. pimiento, barca vs. barco

  

fui/fue

 

in fui zit de i van ik, in fue zit de e van él/ella

 

 

 

WOORDENSCHAT

 

aun/aún

 

 aún met accentteken heeft dezelfde betekenis als todavía, eveneens met een accentteken: aún = nog, aun = zelfs

 

 

cuarto & cuatro

 

Rijmpje: 

cuaRto is kwaRtier

en cuatRo is vieR

 

leche

 

Je kunt zo onthouden dat het la leche is: alleen vrouwen geven melk.

 

pimienta/pimiento

 

-  als je weet dat het LA sal is, onthoud je dat er LA pimienta bij hoort:  la sal y la pimienta = zout en peper; pimiento = paprika; paprikapoeder

 

 

preguntar/pedir

 

-  preguntar = vragen naar informatie, een vraag stellen over iets

pedir = vragen om een object, een gunst of om een service te krijgen

dus: pedIR para recibIR (rijm!) vs. preguntar para saber

 

 

primavera

 

- tijdens de primavera is het meestal prima weer: primavera = lente