12184 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie



Antwoorden van 27-06-2022 (niveau 3)



eerdere test 27 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 27-06-2022 zo ingevuld:



El año pasado fuimos a Puerto Rico. Para mí (was het) ........ un viaje fantástico. 


43 % (afgerond)era
57 % (afgerond)fue 

De indefinido wordt hier gebruikt omdat het om een afsluitende mening gaat. Het betreft geen beschrijving. 




Zie ook de pagina verleden tijd (gebruik).



(Naar aanleiding van de) ........ comienzo del año escolar habrá un mercadillo de libros.


21 % (afgerond)A consecuencia del
19 % (afgerond)En cuanto al
18 % (afgerond)Referente al
43 % (afgerond)Con motivo del 

con motivo de = naar aanleiding van

 

a consecuencia de = ten gevolge van

en cuanto a = wat betreft

referente a = betreffende




Zie ook de pagina Links.



Si no puedes ayudarme, tan amigos, no pasa nada.


95 % (afgerond)even goede vrienden 
1 % (afgerond)ik vraag het aan andere vrienden
4 % (afgerond)ik heb nog andere vrienden

tan amigos = even goede vrienden

no pasa nada = dat is niet erg

 

ik heb nog andere vrienden = me quedan otros amigos

ik vraag het aan andere vrienden = se lo pido a otros amigos




Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.



Wat is een synoniem voor het vetgedrukte woord?

Ramón zigzagueó al salir de la taberna.


28 % (afgerond)culebreó 
17 % (afgerond)revoloteó
40 % (afgerond)zozobró
14 % (afgerond)zapateó

zigzaguear, culebrear = zigzaggen, slingeren

 

revolotear = fladderen, dwarrelen

zapatear = tapdansen; stampen; trappelen

zozobrar = kapseizen, schipbreuk lijden




Zie ook de pagina Links.



TOTAALRESULTAAT:
56% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)








Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans