MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 23-04-2024 (niveau 2)eerdere test 23 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 23-04-2024 zo ingevuld:¿Vas a (vieren) ........ el Día del Libro?


recordar
96 % (afgerond)celebrar 
vivir
3 % (afgerond)cumplir

celebrar = vieren

Op 23 april, de dag van het boek, wordt in Catalonië ook de dag van San Jordi gevierd. Geliefden geven elkaar een boek en een roos. 

 

cumplir = vervullen

recordar (ue) = onthouden

vivir = (be)leven; wonen
Zie ook de pagina Links.Wat is een synoniem voor het vetgedrukte woord?

Oye, Serafín, busca una botella de vino para la cena. Entretanto, pondré la mesa.


2 % (afgerond)Alguna que otra vez
5 % (afgerond)Al poco tiempo
23 % (afgerond)Enseguida
70 % (afgerond)Mientras tanto 

mientras tanto, entretanto = ondertussen, intussen

 

al poco tiempo = korte tijd later

alguna que otra vez = een enkele keer

enseguida = direct (daarna); onmiddellijk
Zie ook de pagina Links.Welke zinsvolgorde is correct?


1 % (afgerond)Emilio, tienes me que hacer un favor.
88 % (afgerond)Emilio, tienes que hacerme un favor. 
10 % (afgerond)Emilio, tienes que me hacer un favor.

Bij bepaalde vaste werkwoordcombinaties en bij de structuur poder/querer + infinitief, kunnen de persoonlijke voornaamwoorden vóór de persoonsvorm of achter de infinitief staan, maar nooit ertussenin. Als ze achter de infinitief staan, worden ze eraan vast geschreven.

Tienes que hacerme un favor. = Me tienes que hacer un favor. = Je moet mij een gunst verlenen.

De andere combinaties zijn onjuist.
Zie ook de pagina woordvolgorde.Lo dice (de wet) ........ . 


1 % (afgerond)la sentencia
4 % (afgerond)el codo
5 % (afgerond)el código
89 % (afgerond)la ley 

lo dice la ley = het is volgens de wet

 

código = wetboek

codo = elleboog

sentencia = vonnis, uitspraak 
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
86% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)