MOB-versie | Naar grote versiematen en gewichten

Pesos y medidas

 

Peso

Gewicht

un kilo (kilogramo)

een kilo

medio kilo

een halve kilo

un kilo de tomates

een kilo tomaten

tres kilos y medio de naranjas

drie en een halve kilo sinaasappels

un gramo

een gram

250 gramos de queso manchego

250 gram manchegokaas

500 gramos

500 gram

 

 

Medida

Maat

un kilómetro

een kilometer

15 kilómetros

15 kilometer

un hectómetro

een hectometer

10 hectómetros

10 hectometer

un metro

een meter

dos metros

twee meter

un centímetro

een centimeter

20 centímetros

20 centimeter

un milímetro

1 millimeter

10 milímetros

10 milimeter

Superficie

Oppervlakte

100 kilómetros cuadrados

100 vierkante kilometer

una hectárea

een hectare

un área (v.)

een are

un metro cuadrado

een vierkante meter

10 metros cuadrados

10 vierkante meter

 

 

El cuarto mide 5 por 10 metros. Het vertrek is vijf bij twaalf meter.

El edificio tiene 30 metros de alto.

Het gebouw is 30 meter hoog.

La habitación tiene cinco metros de largo y cuatro de ancho.

De kamer is vijf meter lang en vier meter breed.

Volumen

Inhoud

un litro

een liter

medio litro

een halve liter

dos litros de leche

2 liter melk

un decilitro

een deciliter

100 centilitros

100 centiliter

un mililitro

een milliliter

un metro cúbico

een kubieke meter

100 metros cúbicos de agua

100 kubieke meter water

10 centímetros cúbicos

10 kubieke centimeter

 

 

La caja tiene 15 centímetros de alto, 20 de largo y 10 de ancho.

De doos is vijftien centimeter hoog, twintig centimeter lang en tien centimeter breed.

 

- In tegenstelling tot het Nederlands staat het gewicht, de maat, het volume in het meervoud zodra het om meer dan één gaat.

- voor medio, -a wordt geen onbepaald lidwoord (un, -a) gebruikt.

- tussen het gewicht, de maat, het volume en het artikel wordt het voorzetsel  ‘de’ gebruikt.

 

 

Afkortingen

 

kilo

kg

gramo

g

kilómetro

km

hectómetro

hm

metro

m

centímetro

cm

milímetro

mm

kilómetro cuadrado

km²

hectárea

ha

área

a

metro cuadrado

m²

litro

l

decilitro

dl

centilitro

cl

mililitro

ml

metro cúbico

m³

centímetro cúbico

cm³