MOB-versie | Naar grote versie


data

De maanden - Los meses

 

enero

januari 

febrero

februari

marzo

maart

abril

april

mayo

mei

junio

juni

julio

juli

agosto

augustus

se(p)tiembre  

september

octubre

oktober

noviembre

november

diciembre

december

 

Data - Fechas

 

Hoe dateer je?

 

'el' + hoofdtelwoord + 'de' + maand (+ 'de' + jaartal)

 • 5 de junio de 1898
  voluit: el cinco de junio de mil ochocientos noventa y ocho
 • 18 de septiembre de 1947
  voluit: el dieciocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete
 • 1 de mayo de 1984
  voluit: el uno / el primero de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro
  Alleen bij de eerste van de maand kan naast het hoofdtelwoord ook het rangtelwoord 'primero' worden gebruikt. 

Andere manieren om te dateren (schriftelijk):

 • 7-VII-1917  
 • 7-7-1917

Soms wordt een punt gebruikt bij jaartallen maar dit hoeft niet:

 • 2.019