14418 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieAntwoorden van 29-02-2024 (niveau 1)eerdere test 29 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 29-02-2024 zo ingevuld:(Hoe oud ben jij?)

¿Cuántos años ........ ?


2 % (afgerond)estás
92 % (afgerond)tienes 
3 % (afgerond)eres
3 % (afgerond)cumples

tener + telwoord + años = (zoveel) jaar oud zijn

 

¿Cuántos años cumples? = Hoe oud ben je geworden?

De andere vragen zijn niet correct.
Zie ook de pagina werkwoorden in context.(Ik ben niet van hier en ik ben ook niet van daar.)

No soy de ........ ni soy de ........ .  

Lied van Gabriel Ríos, op een tekst van Facundo Cabral


8 % (afgerond)aquí - donde
89 % (afgerond)aquí - allá 
1 % (afgerond)donde - aquí
2 % (afgerond)allá - aquí

aquí = hier

allá, allí = daar

donde = waar

 

Gabriel Ríos (1978) is een Puerto Ricaans-Belgische muzikant die afwisselend in België en de Verenigde Staten verblijft. Ríos is zowel gitarist, zanger als tekstschrijver.

Facundo Cabral (1937 - 2011) was een Argentijnse singer-songwriter, "Bode van de Vrede" van de UNESCO. Hij werd neergeschoten tijdens een tournee in Guatemala-Stad.
Zie ook de pagina bijwoord.Los domingos Nico hace excursiones en bicicleta de 95 (kilometer) ........ .


69 % (afgerond)kilómetros 
1 % (afgerond)kilometro
28 % (afgerond)kilometros
2 % (afgerond)kilómetro

kilómetro = kilometer

In het Spaans valt de klemtoon op de eerste o. Daarom staat er op deze o een accent. 

In tegenstelling tot het Nederlands staan maten en gewichten boven de één in het meervoud: un kilómetro, dos kilómetros.

 

los domingos = 's zondags, zondag (in het algemeen)

excursión = excursie, tocht
Zie ook de pagina maten en gewichten.(Liefde is blind.)

El amor es ........ .


16 % (afgerond)sordo
73 % (afgerond)ciego 
10 % (afgerond)calvo

El amor es ciego. = Liefde maakt blind. Letterlijk: de liefde is blind.

ciego, -a = blind

 

calvo, -a = kaal

sordo, -a = doof
Zie ook de pagina spreekwoorden.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans