10994 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieZelfstandig naamwoord | geslacht


In het Spaans zijn de meeste zelfstandige naamwoorden óf mannelijk óf vrouwelijk:

 

zelfstandige naamwoorden die eindigen op -o zijn over het algemeen mannelijk:

 • el amigo = de vriend
 • el teléfono = de telefoon

zelfstandige naamwoorden die eindigen op -a zijn over het algemeen vrouwelijk:

 • la amiga = de vriendin
 • la casa = het huis

 

Uitzonderingen op deze regel:

 

Mannelijk:

 • el clima = het klimaat
 • el día = de dag
 • el diploma = het diploma
 • el idioma = de taal
 • el mapa = de landkaart
 • el planeta = de planeet
 • el poema = het gedicht
 • el problema = het probleem
 • el programa = het programa
 • el sistema = het systeem
 • el tema = het thema
 • el tranvía = de tram

 

Vrouwelijk

 • la foto = de foto
 • la mano = de hand
 • la moto = de motorfiets
 • la radio = de radio

 

Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een -e kunnen mannelijk en vrouwelijk zijn:

 • el nombre = de naam
 • el restaurante = het restaurant
 • la calle = de straat
 • la tele = de televisie

 

Zelfstandige naamwoorden die zijn samengesteld uit een werkwoord en een zelfstandig naamwoord, zijn mannelijk, zoals:

 • cumplir años > el cumpleaños = de verjaardag
 • sacar corchos > el sacacorchos = de kurkentrekker

 De meervoudsvorm blijft dezelfde:

 • los sacacorchos

Zelfstandige naamwoorden die zijn samengesteld uit twee zelfstandige naamwoorden, hebben hetzelfde geslacht als het belangrijkste (vaak het eerste) zelfstandig naamwoord:

 • un puntapié = een trap (una punta con el pie)

Anders dan Nederlandse samengestelde zelfstandige naamwoorden, worden combinaties in het Spaans als volgt gevormd:

zelfstandig naamwoord + de + zelfstandig naamwoord.

Het geslacht is afhankelijk van het eerste (belangrijkste) zelfstandig naamwoord.

 • una repartidora de pizzas = een pizzabezorgster
 • un mercado de quesos = een kaasmarkt

Bijzonderheden bij geslacht 

Bij de aanduiding van personen geldt als algemene regel dat, ongeacht de uitgang:

de zelfstandige naamwoorden die een mannelijk wezen aanduiden mannelijk zijn;

de zelfstandige naamwoorden die een vrouwelijk wezen aanduiden vrouwelijk zijn.

 • el policía = de politieagent
 • la policía = de politieagente

 

Vaak wordt een vrouwelijk persoon aangeduid door achter het mannelijk zelfstandig naamwoord een -a te zetten óf door de -o te veranderen in -a.

 • el director > la directora = de directeur (m/v)

 

Zelfstandige naamwoorden op -ista of op -e hebben gewoonlijk dezelfde vorm voor zowel mannelijke als vrouwelijke personen.

 • el, la artista = de artiest
 • el, la intérprete = de tolk
 • el, la optimista = de optimist
 • el, la pesimista = de pessimist
 • el, la turista = de tourist
 • el, la artista = de artiest

Sommige zelfstandige naamwoorden hebben een dubbel geslacht. Aan het vrouwelijk woord wordt de voorkeur gegeven in dichterlijk taalgebruik.

 • el color = la color = de kleur
 • el mar = la mar = de zee
 • el puente = la puente = de brug
 • el arte = el arte (f) = de kunst
  el arte (f) krijgt het mannelijk bepaald lidwoord vanwege de beklemtoonde a. In het meervoud bestaat alleen de de vrouwelijke vorm: las artes.

 

Sommige zelfstandige naamwoorden hebben een verschillende betekenis al naargelang ze mannelijk of vrouwelijk zijn:

 • el barco = het schip
 • la barca = de (roei)boot
 • el gorro = de muts
 • la gorra = de pet

Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden die beginnen met een beklemtoonde a of ha, krijgen in het enkelvoud het lidwoord el of un Het bijvoelijk naamwoord blijft wel vrouwelijk.

 • el agua clara = het heldere water
 • el hada buena = de goede fee
 • tener un hambre que no ve = omvallen van de honger

NB

In het meervoud gedragen deze woorden zich normaal: las aguas claras, las hadas buenas.
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans