14263 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieAntwoorden van 08-12-2023 (niveau 2)eerdere test 08 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 08-12-2023 zo ingevuld:Cuando él me llamó una mentirosa, (gaf ik hem een klap in het gezicht) ........ . 


55 % (afgerond)le di una bofetada 
17 % (afgerond)le he dado una bofetada
27 % (afgerond)le daba una bofetada

dar una bofetada = een klap in het gezicht geven

 

Je gebruikt hier de indefinido (di) omdat er sprake is van opeenvolgende handelingen in het verleden.

 

él me llamó un mentiroso = hij noemde mij een leugenaar
Zie ook de pagina verleden tijd (gebruik).El árbol es (even) ........ alto como la iglesia. 


88 % (afgerond)tan 
10 % (afgerond)tanto
2 % (afgerond)tal

tan + bijvoeglijk naamwoord + como = even ... als

 

tanto, -a + zelfstandig naamwoord + como = zoveel ... als

tal = zo; zo'n; zodanig 
Zie ook de pagina vergelijking.Mi hija ha estudiado mucho y ha (gehaald) ........ un diez en español.


26 % (afgerond)cogido
9 % (afgerond)tomado
9 % (afgerond)atrapado
56 % (afgerond)sacado 

Mijn dochter heeft hard gestudeerd en heeft een tien gehaald voor Spaans.

sacar buenas notas = goede cijfers halen

sacar un + cijfer + en = een bepaald cijfer halen voor

 

atrapar = vangen

coger, tomar = nemen
Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.(Spontaniteit) ........ estimula la creatividad. 


11 % (afgerond)La spontaneidad
4 % (afgerond)Spontaneidad
5 % (afgerond)espontaneidad
79 % (afgerond)La espontaneidad 

espontaneidad = spontaniteit

estimular = stimuleren

Als een zelfstandig naamwoord in algemene zin wordt gebruikt, wordt het voorafgegaan door het bepaald lidwoord.

 

Het woord spontaneidad is niet correct.
Zie ook de pagina Zelfstandig naamwoord.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans