12184 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieAntwoorden van 25-05-2022 (niveau 2)eerdere test 25 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 25-05-2022 zo ingevuld:(In het bos zag ik twee everzwijnen en een vosje.)

En el bosque vi dos ........ y un zorrito.


30 % (afgerond)jábalos
37 % (afgerond)jabalíes 
20 % (afgerond)jabalos
12 % (afgerond)jabales

jabalí - jabalíes/jabalís = everzwijn, everzwijnen

zorro, zorrito = vos, vosje

'jabales, jabalos, jábalos': deze begrippen bestaan niet
Zie ook de pagina meervoud.(Binnen een uur) ........ estaré en casa.


2 % (afgerond)Sobre una hora
30 % (afgerond)Dentro una hora
61 % (afgerond)Dentro de una hora 
7 % (afgerond)A una hora

dentro de = binnen (plaats, tijd)

a = aan; om; na

 

De combinaties a/dentro/sobre una hora zijn hier niet van toepassing.
Zie ook de pagina voorzetsels (overzicht).(Juan Carlos was koning van Spanje van 1975 tot 2014.)

Don Juan Carlos fue rey de España desde ........ hasta ........ .


87 % (afgerond)mil novecientos setenta y cinco - dos mil catorce 
1 % (afgerond)diecinueve y setenta y cinco - dos mil y catorce
2 % (afgerond)diecinueve setenta y cinco - dos mil y catorce
10 % (afgerond)mil novecientos setenta cinco - dos mil catorce

De volgorde bij getallen is duizendtal - honderdtal - tiental - eenheid, ook bij jaartallen.

 

Tussen duizendtal en tiental staat geen 'y', evenmin tussen honderdtal en eenheid; tussen tiental en eenheid staat wel 'y'. 
Zie ook de pagina hoofdtelwoorden.Este tío siempre busca (herrie) ........ . 


17 % (afgerond)broma
18 % (afgerond)bostezo
25 % (afgerond)bocaza
41 % (afgerond)bronca 

bronca (spreektaal) = herrie, ruzie

buscar = zoeken

tío = kerel; oom, nonkel

 

bocaza = grote mond

bostezo = geeuw

broma = grap
Zie ook de pagina conversatietaal.TOTAALRESULTAAT:
56% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans