12182 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieAntwoorden van 27-06-2022 (niveau 1)eerdere test 27 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 27-06-2022 zo ingevuld:- ¿Conoces a Fátima?

- Sí, la (ik ken) ........ muy bien. 


8 % (afgerond)conoco
25 % (afgerond)conosco
67 % (afgerond)conozco 

conocer = (leren) kennen

presente: conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen

 

De vormen conoco, conosco zijn niet correct.
Zie ook de pagina Links.(Doet u mij 2,5 kilo aardappelen, alstublieft.)

Póngame ........ de patatas, por favor.


6 % (afgerond)dos medio kilos
21 % (afgerond)dos kilo y medio
69 % (afgerond)dos kilos y medio 
4 % (afgerond)dos medio kilo

Anders dan in het Nederlands worden maten en gewichten in het meervoud aangeduid.

2 kilo = dos kilos, 2 kilos

2,5 kilo = dos kilos y medio, 2,5 kilos

De andere combinaties zijn hier niet correct.
Zie ook de pagina meervoud.
5 % (afgerond)Son las doce y cincuenta y siete.
88 % (afgerond)Es la una menos tres. 
8 % (afgerond)Son las trece menos tres.
Zie ook de pagina klok.Begoña ha dormido (vierenhalf uur) ........ .


69 % (afgerond)cuatro horas y media 
25 % (afgerond)cuatro y media horas
5 % (afgerond)cuatro media horas

Begoña heeft vierenhalf uur geslapen.

half = medio, -a

uur = hora

Spaanse volgorde: getal + zelfstandig naamwoord + breukgetal

Het woordje medio richt zich naar het zelfstandig naamwoord:

cuatro horas y media.
Zie ook de pagina rangtelwoorden.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans