14196 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieBijvoeglijk naamwoord, bijwoord | todo


todo/-a/-os/-as (heel, alle, ieder, elk)

 

 

Bijvoeglijk gebruikt

 

Bijvoeglijk gebruikt kent 'todo' aparte vormen voor geslacht en getal:

 

a. 'Todo' gevolgd door bepaald lidwoord betekent 'heel' in het enkelvoud of 'al(le), ieder(e)' in het meervoud

 • Todo el país está de fiesta.
  (Het hele land viert feest.)
 • Todos los días cruzo el puente.
  (Iedere dag ga ik de brug over.)
 • Toda la casa está llena de libros.
  (Het hele huis staat vol boeken.)
 • Todas las casas en esa calle son blancas.
  (Alle huizen in die straat zijn wit.)

b. 'Todo' zonder het bepaald lidwoord betekent 'elke' (= cada)

 • Hay españoles que piensan que todo holandés tiene bicicleta.
  (Er zijn Spanjaarden die denken dat iedere Nederlander een fiets heeft.)

 

c. Bij geografische eigennamen zonder lidwoord gebruikt men todo/-a zonder lidwoord om 'heel' uit te drukken.

 • toda España
  (heel Spanje)

 

d. 'Todo' in uitdrukkingen:

 • todo el mundo = iedereen
 • por todas partes = overal
 • en todo caso, de todos modos, de todas formas/maneras = in elk geval
 • todo derecho, recto, seguido = rechtuit, steeds rechtdoor

 

Zelfstandig gebruikt

 

todo = alles

todos, todas = iedereen/allen

 • Cristina lo sabe todo.
  (Cristina weet alles.)
 • Todos están de acuerdo.
  (Iedereen gaat akkoord.)

todos los que, todas las que = allen die

todo lo que = alles wat

 • Todos los que están en la fiesta, parecen contentos.
  (Iedereen die op het feest is, lijkt blij.)
 • No creo todo lo que me dices.
  (Ik geloof niet alles wat je me zegt.)

 

Bijwoordelijk gebruikt:

 

todo = helemaal (= completamente)

 • Mi móvil está todo estropeado.
  (Mijn mobiel is helemaal kapot.)

no ... del todo = niet helemaal

 • El cielo no está despejado del todo.
  (De lucht is niet helemaal onbewolkt.)Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans