10543 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieBijvoeglijk naamwoord, bijwoord | vergelijking


los grados de comparación

(de trappen van vergelijking)

 

 

comparativo de igualdad (trap van gelijkheid)

 

tan + bijvoeglijk naamwoord como = zo/even ... als

 • Amalia es tan lista como su amiga Solana.
  (Amalia is even slim als haar vriendin Solana.)

 

tanto/-a/-os/-as + zelfstandig naamwoord como = zoveel ... als

 • Yo no tengo tanto dinero como
  (Ik heb niet zo veel geld als jij.)
 • Barcelona no tiene tanta vida nocturna como Madrid.
  (Barcelona heeft niet zoveel nachtleven als Madrid.)
 • Febrero no tiene tantos días como marzo.
  (Februari heeft niet zoveel dagen als maart.)

el mismo/la misma/ los mismos/las mismas/ lo mismo que= de-/hetzelfde als

 • ¿Qué museos has visitado? Los mismos que tú. (Welke musea heb jij bezocht? dezelfde als jij.)
 • Tengo la misma revista que usted. (Ik heb hetzelfde tijdschrift als u.)

 NB 

Meer informatie over mismo, zie onbepaald voornaamwoord.

 

Comparativo de superioridad/inferioridad (vergrotende/verkleinende trap)

 

De vergrotende trap wordt gevormd door más ... que.

De verkleinende trap wordt gevormd door menos ... que.

 • México D.F. es más grande que Nueva York.
  (México-Stad is groter dan New York.)
 • Esta camiseta cuesta menos que la otra,  pero me gusta más.
  (Dit T-shirt is goedkoper dan dat, maar ik vind het mooier.)
NB.
Wanneer de uitdrukkingen meer dan of minder dan gevolgd worden door een telwoord of een andere uitdrukking van hoeveelheid, wordt in het Spaans más de of menos de gebruikt. Er is dan in feite geen sprake van een vergelijking.
 • Mi abuela tiene más de 80 años.
  (Mijn oma is ouder dan 80 jaar.)
 • Alberto preparó más de una docena de tapas.
  (Alberto maakte meer dan een dozijn tapas.)

Superlativo (overtreffende trap)

 

De overtreffende trap wordt gevormd door:

el (la,los,la,las) + más/menos + bijvoeglijk/zelfstandig naamwoord

of

el (la,los,la,las) + zelfstandig naamwoord + más/menos + bijvoeglijk naamwoord

 • Esta página web es la más informativa de todas.
  (Deze website is de meest informatieve van allemaal.)
 • El lago Titicaca es el lago más alto del mundo.
  (Het Titicacameer is het hoogste meer ter wereld.)

 

Bijzondere vormen van bijvoeglijke naamwoorden

 

Een aantal bijvoeglijke naamwoorden heeft een regelmatig én een onregelmatig gevormde vergrotende trap, overtreffende trap. De betekenis verschilt.

 

más bueno = aardiger, liever

mejor = beter, best

 • Este niño es más bueno que su hermano.
  (Deze jongen is aardiger dan zijn broer.)
 • La foto de Pablo es mejor que la de Enrique.
  (De foto van Pablo is beter dan die van Enrique.)

más malo = stouter, ondeugender

peor = slechter, slechtst 

 • Andrés es más malo que Ernesto.
  (Andrés is stouter dan Ernesto.)
 • Para matemáticas tengo la peor nota de la clase.
  (Voor wiskunde heb ik het slechtste cijfer van de klas.)

 

más grande = groter (qua omvang, ruimte)

mayor = groter (figuurlijk), ouder, oudst

 • Tu casa es más grande que la mía.
  (Jouw huis is groter dan het mijne.)
 • Mi hermano mayor estudia en Brusélas.
  (Mijn oudste zus studeert in Brussel.)

 

más pequeño = kleiner (qua omvang, ruimte)

menor = minder, jonger, jongst

 • Mi coche es más pequeño que el suyo.
  (Mijn auto is kleiner dan de zijne.)
 • Mi hermana menor tiene veinte años.
  (Mijn jongste zus is twintig jaar.)Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans