MOB-versie | Naar grote versie



Antwoorden van 26-01-2023 (niveau 3)



eerdere test 26 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 26-01-2023 zo ingevuld:



En cuanto (hij in slaap valt) ........ , siempre empieza a roncar.


34 % (afgerond)se duerma
66 % (afgerond)se duerme 

en cuanto = zodra

en cuanto se duerme: indicativo want het gaat hier om een feitelijke situatie (siempre) en geen onzekerheid in de toekomst, waarbij de subjuntivo wordt gebruikt na en cuanto.  

dormirse (ue) = in slaap vallen, inslapen

roncar = snurken




Zie ook de pagina gebiedende wijs.



Manu se pasó ........ mano por los cabellos, porque había olvidado su compromiso.


11 % (afgerond)su
75 % (afgerond)la 
14 % (afgerond)el

Anders dan in het Nederlands wordt in het Spaans, wanneer duidelijk is wie de bezitter is, het bezittelijk voornaamwoord vervangen door het bepaald lidwoord.

la mano = de hand

cabello = haar




Zie ook de pagina bezittelijk vnw.



Wat betekenen de vetgedrukte woorden?

Marisa se ha ido de la lengua.


6 % (afgerond)is over haar woorden gestruikeld
24 % (afgerond)is over de tong gegaan
9 % (afgerond)heeft veel te veel gepraat
61 % (afgerond)heeft iets verklapt 

irse de la lengua = verklappen. Letterlijk: van de tong gaan.

 

struikelen over de woorden = trabarse la lengua

te veel praten = hablar más de la cuenta

over de tong gaan = ser la comidilla




Zie ook de pagina conversatietaal.



El señor de la perilla es Juan Antonio, mi cuñado.


14 % (afgerond)de wandelstok
27 % (afgerond)de puntbaard 
28 % (afgerond)het vlinderdasje
30 % (afgerond)het schoothondje

perilla = puntbaard, sikje

cuñado = zwager, schoonzoon

 

schoothondje = perrito faldero

vlinderdasje = pajarita

wandelstok = bastón




Zie ook de pagina Links.



TOTAALRESULTAAT:
57% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)