8769 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieGetallen | hoofdtelwoorden


Hoofdtelwoorden - Numerales cardinales

cero

0

1

uno

1

2

dos

2

3

tres

3

4

cuatro

4

5

cinco

5

 

 

 

6

seis

6

7

siete

7

8

ocho

8

9

nueve

9

 

 

 

10

diez

10 

11

once

11

12

doce

12

13

trece

13

14

catorce

14

15

quince

15

 

 

 

16

dieciséis

16

17

diecisiete

17

18

dieciocho

18

19

diecinueve

19

 

 

 

20

veinte

20

21

veintiuno

21

22

veintidós

22

23

veintitrés

23

24

veinticuatro

24

25

veinticinco

25

26

veintiséis

26

27

veintisiete

27

28

veintiocho

28

29

veintinueve

29

 

 

 

30

treinta

30

31

treinta y uno/una

31

32

treinta y dos

32

33

treinta y tres

33

 

 

 

40

cuarenta

40

41

cuarenta y uno/una

41

42

cuarenta y dos

42

 

 

 

50

cincuenta

50

60

sesenta

60

70

setenta

70

80

ochenta

80

90

noventa

90

100

cien

100

 

 

 

101

ciento uno

101

102

ciento dos

102

103

ciento tres

103

120

ciento veinte

120

121

ciento veintiuno(a)

121

183

ciento ochenta  y tres

183

 

 

 

200

doscientos/as

200

210

doscientos/as diez

210

 

 

 

300

trescientos/as

300

320

trescientos/as veinte

320

 

 

 

400

cuatrocientos/as

400

500

quinientos/as

500

600

seiscientos/as

600

700

setecientos/as

700

800

ochocientos/as

800

900

novecientos/as

900

1000

mil

1000

 

 

 

2000

dos mil

2000

3000

tres mil

3000

 

 

 

10.000

diez mil

10.000

15.000

quince mil

15.000

72.000

setenta y dos mil

72.000

 

 

 

125.000

ciento veinticinco mil

125.000

999.000

novecientos noventa y nueve mil  

999.000

 

 

 

1.000.000

un millón

1.000.000

1.500.000 

un millón quinientos mil

1.500.000

 

Van 16 t/m 99 staat tussen de tientallen en de eenheden y

Van 16 t/m 29 wordt het getal als één woord geschreven en verandert y in i; vanaf 31 worden de getallen, behalve de tientallen als drie woorden geschreven.

 

Ciento wordt cien voor een zelfstandig naamwoord en voor het telwoord mil.

 • cien revistas
 • cien mil habitantes

 

Geslacht - Género

Uno, veintiuno , treinta y uno etc wordt un, veintiún, treinta y ún  voor een mannelijk zelfstandig naamwoord.

 • un coche
 • veintiún coches

Na een vrouwelijk zelfstandig naamwoord: una, vientiuna, treinta y una etc.

 • una persona
 • veintiuna mujeres

Doscientos t/m novecientos hebben een vrouwelijke vorm doscientas, trescientas etc. als zij staan bij een vrouwelijk zelfstandig naamwoord:

 • doscientas víctimas

 

Jaartallen - Años

Jaartallen worden als volgt uitgesproken: duizendtal, honderdtal, tiental, eenheid.

 • 1898: mil ochocientos noventa y ocho

 

Een miljoen - Un millón

Un millón is een zelfstandig naamwoord en wordt gevolgd door DE als er direct daarop een zelfstandig naamwoord volgt:

 • un millón de habitantes
 • tres millones de habitantes
 • siete millones quinientos mil habitantes. 

 

Voluit schrijven - Escribir en letras

In een tekst worden de getallen 1 tot en met 10 voluit geschreven.

 

 

Telefoonnummers - Números de teléfono

Telefoonnummers worden vaak uitgesproken in tientallen. Soms in honderdtallen.

 • 192 8374, uitspraak:
  ciento noventa y dos ochenta y tres setenta y cuatro
  of
  uno noventa y dos ochenta y tres setenta y cuatroBeter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans