14532 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieVoorzetsels | voorzetsels (overzicht)


la preposición (het voorzetsel)

 

 

enkelvoudige en samengestelde voorzetsels

 

Alfabetisch op Spaanse woorden

 

Spaans

Nederlands

toelichting

aan

(meew. voorw.; plaats; tijd) (meer info)

a

om 

(tijd) om twee uur = a las dos (meer info)

a cambio de, por

in ruil voor

 

a la derecha de

rechts van

 

a la izquierda de

links van

 

a partir de vanaf (tijd)
al cabo de  na (tijd)

a lo largo de

langs

(beweging)

a, para

in

(beweging)

Va a Madrid. = Hij gaat naar Madrid.

(meer info)

al lado de

naast

 

a los, a las na

a los tres años = na drie jaar

a las cuatro semanas = na vier weken

alrededor de

(rond)om 

(plaats + tijd)

al poco kort nadat

ante

voor

(geplaatst voor, ten overstaan van)

antes de

voor

(tijd)

a partir de  vanaf  

bajo

onder 

(getallen/ figuurlijk gebruik)

cerca de

(dicht) bij

(plaats) (meer info)

con

met

(samen met)

conmigo = met mij

contigo = met jou

con él, ella, con nosotros etc.

contra

tegen

 

de

met

(beschrijvingen)

el chico del pelo rubio = de jongen met blond haar

de

van

(meer info)

debajo de

onder

(plaats)

delante de

voor

(plaats)

dentro de

binnen

(plaats, tijd)

desde hace, desde hacía 

sinds

(tijd) 

después de

na

(tijd)

detrás de

achter

(plaats)

detrás de

na

(plaats)

durante, por

gedurende

 (tijd)

en

in

(rust) Vive en Madrid. = Hij woont in Madrid.

en

met

(vervoermiddel) (meer info)

en

te

 

en cuanto a

wat betreft

 

en lugar de,

en vez de

in plaats van

 

en,

sobre encima de

(boven) op

 

en, dentro de

in

(tijd)

en torno de/a rond en torno al medodía

enfrente de

tegenover

(plaats)

entre tussen  

fuera de

buiten

 buitenshuis = fuera de la casa

gracias a

dankzij

 

hace + hoeveelheid tijd ... geleden (tijd)
hacia

zo tegen,

omstreeks

(tijd)

hasta

tot

(plaats, tijd)

junto a

langs, bij

(plaats)

para

om (te)

(doel + infinitief) (meer info)

para

voor

(bestemd voor)

por

door

(door middel van, oorzaak, reden, lijdende vorm)

(meer info)

por

langs

(voorbij, via)

por

voor

(in ruil voor, in plaats van)

por debajo de onder door por debajo del puente

por, por motivo de  

voor, vanwege

 

por, hacia, sobre

omstreeks

 

respecto a

wat betreft

 

según

volgens

 

sin

zonder

 

sobre

over

 

tras na (tijd)

 

 

Alfabetisch op Nederlandse woorden

 

Nederlands

Spaans

toelichting

 

aan

a

(meewerkend voorwerp; plaats; tijd)

 

achter

detrás de

(plaats)

 

(dicht)bij

cerca de

(plaats)

 

binnen

dentro de

binnenshuis = dentro de la casa

 

buiten

fuera de

buitenshuis = fuera de la casa

 

dankzij

gracias a

 

 

door

por

(door middel van, oorzaak, reden, lijdende vorm)

 

gedurende

durante, por

 

 

in

en

(rust) Vive en Madrid. = Hij woont in Madrid.

 

in

a, para

(beweging) Va a Madrid. = Hij gaat naar Madrid.

 

in

en, dentro de

(tijd)

 

in plaats van

en lugar de,

en vez de

 

 

in ruil voor

a cambio de, por

 

 

langs

a lo largo de

(beweging)

 

langs

junto a

(rust)

 

langs

por

(voorbij, via)

 

links van

a la izquierda de

 

 

met

con

(samen met)

conmigo = met mij

contigo = met jou

con él, ella, con nosotros etc.

 

met

en

(vervoermiddel)

 

met

de

(beschrijvingen)

el chico del pelo rubio = de jongen met blond haar

 

na

detrás de

(plaats)

 

na

después de, tras 

(tijd)

 

na 

 a

(tijd) na drie dagen = a los tres días  

 

naast

al lado de

 

 

om (te)

para

(doel + infinitief)

 

(rond)om 

alrededor de

(plaats)

 

om 

a

(tijd) om twee uur = a las dos

 

omstreeks

por, hacia, sobre

 

 

onder

debajo de

(plaats)

 

onder 

bajo

(getallen/ figuurlijk gebruik)

 

onder X door por debajo de (plaats + beweging)  

onder,

te midden van

entre

 entre los aquí presentes =onder de hier aanwezigen

 

(boven) op

en,

sobre encima de

 

 

over

sobre

 

 

rechts van

a la derecha de

 

 

te

en

 

 

tegen

contra

 

 

tot

hasta

 

 

tussen entre    

van

de

 

 

volgens

según

 

 

voor

antes de

(tijd)

 

voor

delante de

(plaats)

 

voor

para

(bestemd voor)

 

voor

por

(in ruil voor, in plaats van)

 

voor

ante

(geplaatst voor, ten overstaan van)

 

wat betreft

respecto a

 

 

wat betreft

en cuanto a

 

 

wegens

por, a causa de

 

 

zonder

sin

 

 
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans