MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 28-03-2023 (niveau 3)eerdere test 28 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 28-03-2023 zo ingevuld:Pablito tiene dos veces más canicas ........ Jaime.


7 % (afgerond)como
87 % (afgerond)que 
6 % (afgerond)de

dos veces más que = twee keer zoveel als

canica = knikker

 

como = zoals

más de + getal = meer dan 
Zie ook de pagina vergelijking.Parece mentira pero también los estudiantes adultos se llevan (spiekbriefjes) ........ a los exámenes.


5 % (afgerond)enredos
36 % (afgerond)secretillos
20 % (afgerond)mirones
39 % (afgerond)chuletas 

chuleta = spiekbriefje; kotelet

 

enredo = verwikkeling

mirón = gluurder

secretillo = geheimpje
Zie ook de pagina conversatietaal.España ingresó en la Comunidad Económica Europea (CEE) en  ........ .


94 % (afgerond)mil novecientos ochenta y seis 
4 % (afgerond)mil novecientos ochenta seis
1 % (afgerond)mil y novecientos ochenta y seis
1 % (afgerond)mil novecientos y ochenta y seis

CEE = (toenmalige) EEG 

UE = (huidige) EU
Zie ook de pagina Links.El coronavirus (dwarsboomde) ........ mis planes de viaje.


6 % (afgerond)abandonó
3 % (afgerond)terminó
56 % (afgerond)frustró 
35 % (afgerond)rompió

frustrar = dwarsbomen, doen mislukken

 

abandonar = achterlaten

romper = breken

terminar = beëindigen
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)