11397 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieDiversen | vaktermen


Grammaticale terminologie

 

el alfabeto het alfabet  
la letra de letter  
el sonido de klank  
la acentuación de beklemtoning  
la ortografía de spelling  
el artículo het lidwoord     
el artículo determinado het bepaald lidwoord  
el artículo indeterminado het onbepaald lidwoord  
el sustantivo het zelfstandig naamwoord         
el género het geslacht  
el número het getal/aantal  
el singular het enkelvoud  
el plural het meervoud  
el adjetivo het bijvoeglijk naamwoord  
el adverbio het bijwoord  
los grados de comparación de trappen van vergelijking  
el comparativo de vergrotende trap  
el superlativo de overtreffende trap  
la negación de ontkenning  
la conjunción het voegwoord  
los conectores de structuurwoorden  
la pronunciación de uitspraak  
el pronombre het voornaamwoord  
el pronombre personal het persoonlijk voornaamwoord    
el pronombre reflexivo het wederkerend voornaamwoord  
el pronombre posesivo het bezittelijk voornaamwoord  
el pronombre demostrativo het aanwijzend voornaamwoord  
el pronombre relativo het betrekkelijk voornaamwoord  
el pronombre interrogativo het vragend voornaamwoord  
el pronombre indefinido het onbepaald voornaamwoord  
la preposición het voorzetsel  
los numerales de telwoorden  
los verbos de werkwoorden  
la conjugación de vervoeging  
el indicativo

de aantonende wijs

 
el subjuntivo de aanvoegende wijs  
el infinitivo de infinitief, onbepaalde wijs  
el participio pasado het voltooid deelwoord  
el gerundio het tegenwoordig deelwoord  
el presente de indicativo de tegenwoordige tijd (aantonende wijs)  
el presente de subjuntivo de tegenwoordige tijd (aanvoegende wijs)  
el presente/ pretérito perfecto de voltooid tegenwoordige tijd  
el pretérito (in)definido de onvoltooid verleden tijd  
el pretérito imperfecto de onvoltooid verleden tijd  
el subjuntivo de imperfecto de onvoltooid verleden tijd (aanvoegende wijs)  
el pretérito pluscuamperfecto de voltooid verleden tijd  
el futuro de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd  
el futuro perfecto de voltooid tegenwoordige toekomende tijd  
el condicional de onvoltooid verleden toekomende tijd  
el condicional perfecto de voltooid verleden toekomende tijd  
el orden de palabras de woordvolgorde  
la tilde het teken boven de letter n (ñ)  
la crema het trema, het deelteken  (bijv. ë)  
el guion het koppelteken (-)  
la almohadilla het hekje (#)  
la arroba het apestaartje @  
el punto y coma de puntkomma (;)  
los paréntesis de (ronde) haakjes  ()  

la barra (oblicua)

la barra diagonal

de schuine streep, slash /  
las comillas de aanhalingstekens ' '  
la llave, abrazadera accolade {}  
la mayúscula de hoofdletter  
la minúscula  de kleine letter  
la muletilla het stopwoord  
las oraciones impersonales onpersoonlijke zinnen  

el signo de exclamación

het uitroepteken (!)  

el signo de exclamación

(español) de apertura

het Spaanse openingsuitroepteken (¡)  

el signo de interrogación

het vraagteken (?)  

el signo de interrogación

(español) de apertura

het Spaanse openingsvraagteken (¿)  
deletrear spellen  
¿Cómo es el plural de ...? Wat is het meervoud van ...?  
por ejemplo bijvoorbeeld  

 

Computertermen

 

el anexo de bijlage
el archivo het bestand
bajar downloaden
la barra de tareas              de taakbalk                                      
bloquear blokkeren
cancelar annuleren
compartir delen
el correo basura de spam
el correo electrónico elektronische post; e-mail
copiar kopiëren
cortar knippen
el documento het document
eliminar verwijderen
enviar (í) y recibir verzenden en ontvangen
guardar bewaren, opslaan
el/la interfaz interface
la pantalla het scherm
pegar plakken
el ratón de muis
reenviar (í) doorsturen
responder beantwoorden
subir uploaden
   
   
   
   Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans