14532 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieSpreken | uitspraak


 

Pronunciación (uitspraak)

 

Spaans is een fonetische taal. Dat betekent dat het woord wordt opgeschreven zoals het wordt uitgesproken. 

 

De klemtoon wordt bepaald door:

 

1: Als het woord eindigt op een klinker, een n of een s, dan ligt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep.

 

2: Eindigt het woord op een andere letter, dan ligt de klemtoon op de laatste lettergreep.

 

3: Wanneer de klemtoon in plaats van op een lettergreep op een klinker ligt, dan wordt dit aangegeven met een accent. Het accent geeft dan aan dat de nadruk van de uitspraak op deze klinker ligt.

 

 

Uitzonderingen:

- Woorden en namen die zijn overgenomen uit andere talen zoals het Frans en Engels. Deze woorden behouden vaak hun oorspronkelijke spelling en uitspraak, maar zonder accenten.

 

- Soms wordt een accent geplaatst om twee identieke woorden te onderscheiden.

 

NB

Als je in het Spaans de klemtoon van een woord verandert, kan de betekenis veranderen. 

hablo = ik spreek; habló = hij, zij, u sprak

lucido = schitterend; lúcido = scherpzinnig
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans