14531 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieZelfstandig naamwoord | meervoud


El plural 

Het meervoud

 

zelfstandige naamwoorden op klinker

Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een onbeklemtoonde klinker krijgen in het meervoud -s:

 • el coche = de auto
  dos coches = twee auto's
 • el libro = het boek
  los libros = de boeken

Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een beklemtoonde -é krijgen in het meervoud -s:

 • el café = het café
  dos cafés = twee koffie

 

Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een andere beklemtoonde klinker krijgen dan -é, in het meervoud -s of -es:

 • el menú = het menu
  los menús = de menu's 
 • el tabú = het taboe
  los tabúes = de taboes
 • el marroquí = de Marokkaan
  tres marroquíes = drie Marokkanen

 

zelfstandige naamwoorden op medeklinker

Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een medeklinker (of op -y) krijgen in het meervoud -es:

 • la ciudad = de stad
  las ciudades = de steden
 • el rey = de koning
  los reyes = de koningen /de koning en de koningin

Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een -s met in de laatste lettergreep een onbeklemtoonde klinker, hebben in het meervoud dezelfde vorm als in het enkelvoud:

 • el lunes = de maandag
  los lunes = 's maandags, de maandagen

 

bijzonderheden bij meervoudsvorming

Sommige zelfstandige naamwoorden kunnen in het meervoud ook het vrouwelijk insluiten:

 • los padres = de ouders; de vaders
 • los abuelos = de grootouders
 • los hermanos = de broer(s) en zus(sen)

Enkelvoud en meervoud hebben de klemtoon meestal op dezelfde lettergreep.

Het gebruik van accenttekens kan daarom wisselen:

 • el examen = het examen
  los exámenes = de examens
 • el avión = het vliegtuig
  los aviones = de vliegtuigen

In een enkel geval verandert het accent van het woord, met gevolgen voor de schrijfwijze:

 • el carácter = het karakter  
  los caracteres = de karakters
 • el régimen = het regime, het dieet                                                              los regímenes = de regimes, de diëten

  Aan het einde van een woord verandert de -z in -c vóór -es:

 • la vez = de keer
  las veces = de keren
 • el andaluz = de Andalusiër
  los andaluces = de Andalusiërs

Het gebruik van de in combinaties van zelfstandige naamwoorden:

bij bezit:

 • los libros de Juan
  (Juans boeken, de boeken van Juan)

bij materiaal, stof:

 • el reloj de plata
  (het zilveren horloge)

bij maat, hoeveelheid, omvang:

 • un kilo de tomates
  (een kilo tomaten)

bij combinaties van soortnamen en eigennamen:

 • la calle de Toledo
  (de Toledostraat)
 • la provincia de Girona
  (de provincie Girona)
 • el mes de enero
  (de maand januari)
 • el mercado de flores
  (de bloemenmarkt)

na woorden als mes en título:

 • el mes de julio
  (de maand juli)
 • el título de ingeniero 
  (de titel ingenieur)

NB

Anders dan in het Nederlands worden maten en gewichten in het meervoud aangeduid.

2 kilo = dos kilos

2,5 kilo = dos kilos y medio

 

 

samengestelde zelfstandige naamwoorden

Samengestelde zelfstandige naamwoorden die als één woord worden geschreven, vormen het meervoud volgens dezelfde regels als enkelvoudige zelfstandige naamwoorden. Men voegt -s of -es toe, tenzij het woord eindigt op een -s in een onbeklemtoonde lettergreep.

 • la bocacalle = de zijstraat
 • dos bocacalles = twee zijstraten

 

Als de samenstelling bestaat uit twee zelfstandige naamwoorden die niet als één woord worden geschreven, krijgt alleen het eerste een meervoudsvorm.

 • el hombre rana = de kikvorsman
 • dos hombres rana = twee kikvorsmannenBeter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans