MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 26-01-2023 (niveau 2)eerdere test 26 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 26-01-2023 zo ingevuld:Welke vorm is correct?

Creo que Eduardo (komt) ........ a verme hoy.


53 % (afgerond)vendrá 
47 % (afgerond)venga

vendrá = hij/zij/u zal komen: na hoofdwerkwoorden zoals creer, pensar, opinar volgt een indicativo in de bijzin, tenzij het hoofdwerkwoord in een ontkennende vorm staat.

Voorbeeld:

Creo que Eduardo vendrá/viene.

No creo que Eduardo venga.
Zie ook de pagina aanvoegende wijs.Tengo que recogerlas a las seis.

Wat moet de spreker ophalen om zes uur?


4 % (afgerond)el paquete
1 % (afgerond)la bicicleta
83 % (afgerond)las entradas 
12 % (afgerond)los niños

recogerlas: dit kan alleen verwijzen naar een lijdend voorwerp dat vrouwelijk meervoud is. 

entradas = entreebewijzen

 

bicicleta = fiets

niños = kinderen

paquete = pakket
Zie ook de pagina persoonlijk vnw.(Het is al elf uur. Is Raúl op?)

Ya son las once. ¿Raúl está ........ ?


96 % (afgerond)levantado 
1 % (afgerond)agotado
2 % (afgerond)listo
1 % (afgerond)arriba

estar levantado, -a = op zijn, opgestaan zijn (toestand)

 

estar agotado, -a = erg moe, doodop zijn

estar arriba = boven zijn (plaats)

estar listo, -a = klaar zijn
Zie ook de pagina ser, estar, hay.Wat is een synoniem voor de vetgedrukte woorden?

Estoy cocinando, te llamaré más tarde.


17 % (afgerond)muy tarde
27 % (afgerond)tardísimo
11 % (afgerond)más avanzado
44 % (afgerond)más adelante 

cocinar = koken

llamar = roepen; telefoneren

más tarde, más adelante = later

 

más avanzado = verder gevorderd 

muy tarde = erg laat

tardísimo = zeer laat
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)