11397 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieWeetwoorden, idioom e.d. | thema's


Medisch

 

Spaans                           Nederlands
el médico de  cabecera de huisarts                                               
la fiebre del heno hooikoorts
el sarampión de mazelen
una camilla een brancard
dar de alta/de baja  genezen/ziek verklaren 
me duele ... ik heb pijn aan ...
el michelín (spreektaal) het vetrolletje
la muleta de kruk

 

 

Munten en valuta

 

Spaans                           Nederlands                                       
un céntimo een cent 
una corona  een kroon 
un dólar een dollar
un duro geldstuk van 5 peseta (in onbruik) 
un florín een gulden
un franco een frank
una libra een pond
un marco een mark
un rublo een roebel
una rupia  een roepie 
un yen een yen 

 

 

Horeca

 

Spaans                           Nederlands
la bocatería  de broodjeszaak
un chato  een glas rode wijn
un chiringuito een strandtentje
¡invito yo! ik trakteer!
¿nos cobra? hoeveel moeten wij betalen?  

 

 

Onderwijs

 

Spaans                           Nederlands
el jardín de infancia de peuter-,kleuterschool
la escuela básica       de basisschool
la escuela secundaria het middelbaar onderwijs
el insti(tuto) de openbare middelbare school
el colegio de school 
(benaming voor zowel basisschool als middelbare school op  confessionele basis) 
la E.S.O.
(Enseñanza Secundaria
Obligatoria)
het verplichte deel van het middelbaar onderwijs (tot 16 jaar)
el bachillerato de bovenbouw (niet verplicht deel middelbaar onderwijs)
la P.A.U.
(Prueba de Admisión
Universitaria)
Toelatingsexamen voor de universiteit (waarmee het bachillerato wordt afgesloten)
la matrícula de inschrijving ; les-/collegeld
el crédito het studiepunt

 

 

Personen en types

 

 

 

 

Politiek

 

Spaans                          

 Nederlands  

la Constitución

 de grondwet  
las Cortes  

  het parlement  

( Eerste en Tweede Kamer)  

 
La Cámara Alta
(El Senado)
 de Eerste Kamer  
La Cámara Baja
(El Congreso de los Diputados) 
 de Tweede Kamer  
el Defensor/la Defensora del pueblo  de ombudsman,ombudsvrouw  
Hacienda  belastingdienst, staatskas  
la Legislatura  de legislatuur, de zittingsperiode  
la urna (electoral)  de stembus  
la local electoral  het stemlokaal  
la cabina electoral  het stemhokje  
la papeleta de voto  het stembiljet  
la tarjeta de elector  de stemkaart  
el presidente del gobierno  de premier  
la vicepresidenta  de vicepremier  
el ministerio  het ministerie  
el ministro/ la ministra  de minister (m/f)  
el Minsiterio de ...  het Ministerie van ...  
Asuntos Exteriores  Buitenlandse Zaken  
Interior  Binnenlandse Zaken  
Transición Ecológica  Milieubeleid  
Hacienda  Financiën  
Fomento  Werkgelegenheid  
Política Territorial y Función Pública  Infrastructuur en Openbare Werken  
Economía y Empresa  Economie en Bedrijf  
Sanidad, Consumo y Bienestar Social Gezondheid, Consumptie en Welzijn  
Ciencia, Innovación y Universidades Wetenschap, Innovatie en Universiteiten  
Defensa Defensie  
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Werkgelegenheid, Migratie en Sociale Zekerheid  
Educación y Formación Profesional Algemeen Onderwijs en Beroepsonderwijs  
Justicia Justitie  
Agricultura, Pesca y Alimentación Landbouw, Visserij en Voeding  
Cultura y Deporte Cultuur en Sport  

 

 

Transport

 

Spaans                          

Nederlands
la autovía de autoweg (geen tolweg)
la A.P. = la Autopista de autosnelweg (meestal tolweg)
el AVE (Alta Velocidad) de hogesnelheidstrein
el billete ocasional het (losse) kaartje
las Cercanías de sprinters, treinen op korte afstand
facturar el equipaje  de bagage inchecken
la litera de couchette
el paquete de duopassagier, de zijspanpassagier (motorfiets)
la RENFE de Spaanse Spoorwegen
el vado permanente de vaste uitrit; uitrit vrijhouden

 

 

Wonen

 

Spaans Nederlands
un alquiler een huur

una casa adosada,

un adosado

een rijtjeshuis
un caserón een kast van een huis
una casucha

een stulpje

un chalé, chalet

een vrijstaand huis met een tuin 

una ciudad dormitorio  een slaapstad 
un inquilino een huurder
una manzana  het huizenblok tussen straten 

un pasamanos,

una barandilla 

een leuning Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans