11368 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieWeetwoorden, idioom e.d. | idioom


dar el alta genezen verklaren
dar la baja ziek verklaren
dar el último toque de laatste hand leggen
dormir hasta las tantas uitslapen
echar una mano

een handje helpen,

(examen) matsen

hacer su agosto gouden zaken doen
ir en fila india in ganzenpas gaan
irse de la lengua een geheim doorvertellen
mi media naranja mijn wederhelft
no pegar ojo geen oog dichtdoen
¿nos cobra? wat moeten wij u betalen?
tener cara de palo geen enkele emotie tonen
tirar la casa por la ventana geld over de balk gooien

 

Veel opgaven gaan over weetwoorden en idioom: woorden en uitdrukkingen waarvan je de spelling of betekenis gewoon moet weten. Het zou te ver gaan om alle gebruikte weetwoorden en uitdrukkingen hier bij elkaar te zetten.

 

De opsomming hierboven is verre van compleet. Voor meer informatie kun je (online) woordenboeken raadplegen, zoals:

 

 

Real Academia Española

 

context.reverso.net 

 

interglot.nl

 

 

Vaak voorkomende afkortingen:

www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/abreviaturas

 

Zie voor meer suggesties bij weetwoorden. en de pagina Links.
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans