13176 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieAntwoorden van 26-01-2023 (niveau 2)eerdere test 26 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 26-01-2023 zo ingevuld:Welke vorm is correct?

Creo que Eduardo (komt) ........ a verme hoy.


53 % (afgerond)vendrá 
47 % (afgerond)venga

vendrá = hij/zij/u zal komen: na hoofdwerkwoorden zoals creer, pensar, opinar volgt een indicativo in de bijzin, tenzij het hoofdwerkwoord in een ontkennende vorm staat.

Voorbeeld:

Creo que Eduardo vendrá/viene.

No creo que Eduardo venga.
Zie ook de pagina aanvoegende wijs.Tengo que recogerlas a las seis.

Wat moet de spreker ophalen om zes uur?


4 % (afgerond)el paquete
1 % (afgerond)la bicicleta
83 % (afgerond)las entradas 
12 % (afgerond)los niños

recogerlas: dit kan alleen verwijzen naar een lijdend voorwerp dat vrouwelijk meervoud is. 

entradas = entreebewijzen

 

bicicleta = fiets

niños = kinderen

paquete = pakket
Zie ook de pagina persoonlijk vnw.(Het is al elf uur. Is Raúl op?)

Ya son las once. ¿Raúl está ........ ?


96 % (afgerond)levantado 
1 % (afgerond)agotado
2 % (afgerond)listo
1 % (afgerond)arriba

estar levantado, -a = op zijn, opgestaan zijn (toestand)

 

estar agotado, -a = erg moe, doodop zijn

estar arriba = boven zijn (plaats)

estar listo, -a = klaar zijn
Zie ook de pagina ser, estar, hay.Wat is een synoniem voor de vetgedrukte woorden?

Estoy cocinando, te llamaré más tarde.


17 % (afgerond)muy tarde
27 % (afgerond)tardísimo
11 % (afgerond)más avanzado
44 % (afgerond)más adelante 

cocinar = koken

llamar = roepen; telefoneren

más tarde, más adelante = later

 

más avanzado = verder gevorderd 

muy tarde = erg laat

tardísimo = zeer laat
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans